Informace o přijímacím řízení na FMV 2024/2025

Uchazeči přijatí bez přijímací zkoušky

Gratulujeme všem úspěšným uchazečům, kteří byli přijati bez přijímací zkoušky! Úspěšné uchazeče jsme informovali e-mailem a oznámení o přijetí najdou ve svém úložišti dokumentů v e-přihlášce.

Přijímací zkoušky

Uchazeči, kteří budou skládat přijímací zkoušku, byli o termínu zkoušky informováni e-mailem. Pozvánku najdete ve svém úložišti dokumentů v e-přihlášce. Přijímací zkoušky proběhnou prezenčně na VŠE v Praze (nám. W. Churchilla 4, Praha 3):

  • 11. 6. 2024 do bakalářského studia
  • 17. 6. 2024 do magisterského studia

Bodové hranice budou stanoveny děkankou fakulty vždy následující den, tj. ve středu 12. 6. 2024 pro bakalářské studium a v úterý 18. 6. 2024 pro magisterské studium.

Závazný zájem o studium na FMV potvrdíte poté v tzv. e-návratce. Přístupové údaje a odkaz najdete po stanovení bodových hranic ve svém úložišti v InSIS. V návratce, prosím, závazně potvrďte svůj zájem o studium na FMV do 21. 6. 2024.

Informace pro nově přijaté studenty

Hned po zápisu do studia, tedy po 21. 6. 2024, Vás bude fakulta informovat e-mailem ohledně dalšího postupu, jako je např. rozvrh nebo registrace předmětů (jazyk a tělocvik).

Koleje a ubytování

Všechny informace k ubytování na koleji VŠE najdete v Harmonogramu pro podávání žádostí o ubytování na kolejích VŠE v ak. roce 2024/2025 (Harmonogram) a v Informacích pro první ročníky.

V případě zájmu o ubytování na koleji VŠE v ak. roce 2024/2025 je nutné podat online Žádost o ubytování (Žádost) do ubytovacího systému ISKAM. Tento krok bude možné provést až po zápisu do studia, tedy po 21. 6. 2024. Žádost je nutné podat do 30. 6. 2024.

Manuál na práci v ISKAMu naleznete zde.

Seznamovací kurz FMV

Seznamovací kurz FMV proběhne 1. – 3. 9. 2024 v areálu Tesla – Seč. Seznamovací kurz je rozdělen podle programů studia, aby bylo možné co nejlépe poznat své budoucí spolužáky.

Informace k seznamováku najdete zde.

Nejčastější otázky a odpovědi

Pokud jste již potvrdili/potvrdíte návratku a přiložili/přiložíte do přihlášky maturitní vysvědčení/bakalářský diplom, budete zapsáni 21. 6. 2024.

Nevadí, i tak můžete skládat přijímací zkoušku. Rozhodné je pro nás potvrzení návratky jako závazný doklad zájmu o studium – maturitní vysvědčení, případně nostrifikaci/bakalářský diplom je možné dodat později, nejpozději však do zahájení výuky. Teprve po doložení dokladu o předchozím vzdělání Vás však budeme moci zapsat do studia (Individuální termín zápisu se může konat nejpozději dne 13. 9. 2024).

Do ubytovacího systému se můžete registrovat až poté, co budete zapsáni do studia, tedy po 21. 6. 2024.

Ne. Vše se dokládá elektronicky. První osobní účast se předpokládá až na Seznamovacím kurzu FMV (není však povinná).