FMV převzala organizaci Olympiády v českém jazyce pro ZŠ a SŠ

Od školního roku 2022/2023 převzala Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze organizaci Olympiády v českém jazyce. Dohodla se tak na konci července s Národním pedagogickým institutem ČR a Klubem OČJ, z. s.

FMV, jako nový organizátor soutěže, bude realizovat její ústřední kolo a poskytovat podporu při organizaci nižších kol na školní, okresní a krajské úrovni.

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu. Soutěž má dlouholetou tradici a letos se bude konat její již 49. ročník. Olympiáda v českém jazyce probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. Jednotlivá postupová kola mají vždy 2 části – jazykovou (mluvnickou), kde soutěžící plní dílčí úkoly, a slohovou, kde se píše slohová práce na zadané téma.

Projekt zaštiťuje proděkan pro rozvoj a finance, Mgr. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. z FMV.

Nový web olympiády: https://ocj.vse.cz/

Těšíme se na účast v letošním kole soutěže. Mnoho štěstí všem organizátorům i zúčastněným!

FMV převzala organizaci Olympiády v českém jazyce pro ZŠ a SŠ