Devátý ročník studentského mentoringu je za námi!

V akademickém roce 2022/23 organizovala Fakulta mezinárodních vztahů již devátý ročník Studentského mentoringu. Projekt je určen pro motivované a cílevědomé studenty prvního ročníku bakalářského studia na FMV, kteří jsou odhodláni dále se rozvíjet, chtějí se dozvědět co nejvíce o tom, jak své studium už na začátku uchopit, a dostat se ke svým vytyčeným cílům. Mentoři, jimiž jsou studenti třetích a vyšších ročníků FMV, svým mladším spolužákům na jejich cestě pomáhají. Dělí se s nimi o zkušenosti, které za svá studentská léta nabyli, radí jim, co by dělali, kdyby teprve na fakultu nastoupili nebo co by zpětně udělali jinak. 

Mentoring je jedním z efektivních nástrojů pro předávání osobních, pracovních či životních zkušeností se situacemi, se kterými je možné se potkat při nástupu do nové práce či při začátku studia. Studentský mentoring proto poskytuje studentům prvních ročníků prostor zlepšit si své dovednosti a otevírá jim svět networkingu na studentské úrovni. Účastníci 9. ročníku měli mimo jiné možnost navštívit praktický workshop pro zlepšení prezentačních dovedností, poznat ostatní mentory a mentees během networkingové akce, zúčastnit se workshopu zaměřeného na správný odpočinek, základy psychohygieny a stress management, či na bowlingu nabrat síly před průběžnými testy.  
 
Jsme velmi rádi, že Studentský mentoring se na FMV těší velkému zájmu studentů. Za celou dobu existence našeho projektu jsme vytvořili již více než 250 mentorských dvojic. 


Ohlasy z letošního ročníku 

Jak mentoring funguje? 

Průběh výběrového řízení 

  • Dvojice mentor-mentee se poprvé setká během oficiálního zahájení, kde mají šanci se navzájem lépe poznat a seznámit se také s ostatními dvojicemi.
  • V rámci každého ročníku je pro účastníky připravena řada vzdělávacích, networkingových či sportovních akcí, během kterých mají možnost navázat kontakt s dalšími podobně smýšlejícími lidmi či načerpat inspiraci.
  • Kromě společných akcí se každá mentorská dvojice schází po celý akademický rok (doporučeno je 2x za měsíc).
  • Celý Studentský mentoring oficiálně trvá celý zimní a část letního semestru. Mentorský vztah ale většinou koncem akademického roku nekončí. 
  • Výběrové řízení do Studentského mentoringu na FMV probíhá vždy jednou ročně, a sice na začátku zimního semestru.
  • Pro přihlášení stačí vyplnit přihlášku a dle instrukcí zaslat Studentskému PR týmu společně se svým životopisem a krátkým motivačním dopisem.
  • Tyto dokumenty plní funkci tzv. párovacího dotazníku, který je koncipován tak, aby nejlépe odhalil cíle, motivaci a osobnost uchazečů. 

 


Pro aktuální informace ohledně průběhu Studentského mentoringu a jeho výběrového řízení sledujte fakultní Instagram (@fmv_vse).
 
Přihlašování do 10. ročníku Studentského mentoring programu bude zahájeno v srpnu 2023.