Chcete se stát studentským senátorem a ovlivnit dění na fakultě? FMV vyhlašuje řádné volby do Akademického senátu.

Předsednictvo Akademického senátu FMV vyhlašuje řádné volby do Akademického senátu FMV na funkční období se začátkem 1. července 2020 a koncem 30. června 2023.

Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Má 18 členů, z toho jednu třetinu tvoří studenti. Členy akademického senátu fakulty volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Volby jsou přímé, s tajným hlasováním.

Kandidáti se do voleb přihlašují elektronicky ze školní e-mailové adresy. Přihlášky se zasílají na školní e-mailovou adresu: volbyasfmv@vse.cz, ze které kandidát obdrží elektronické potvrzení o přijetí přihlášky.

Přihlášky se přijímají od vyhlášení voleb do 31. března 2020 do 12.00.

Volby se uskuteční ve středu 15. dubna 2020 v areálu VŠE na Žižkově ve vestibulu budovy Italská (mezi menzami) od 10:00 do 16:00.

Více informací pro zájemce na studentském intranetu zde.

Chcete se stát studentským senátorem a ovlivnit dění na fakultě? FMV vyhlašuje řádné volby do Akademického senátu.