Cena prof. Michala Mejstříka míří na FMV doktorandovi Dominiku Kohutovi

Student prvního ročníku doktorského studia na Katedře mezinárodních ekonomických vztahů Dominik Kohut získal 2. místo v soutěži o Cenu prof. Michala Mejstříka, která je letos poprvé udělována na počest tohoto předního českého ekonoma.

Slavnostní vyhlášení proběhlo ve čtvrtek 18. listopadu v Obecním domě v Praze. Ocenění je udělováno za mimořádně přínosné diplomové práce v oboru ekonomie a bylo vyhlášeno v rámci odborné ankety Mastercard Banka roku, prestižního českého ocenění retailových finančních produktů s dvacetiletou tradicí.

Dominik Kohut ocenění získal se svou diplomovou prací na téma „Obchod s pridanou hodnotou medzi Čínou a USA“, kterou vedla doc. Martina Jiránková, vedoucí Katedry mezinárodních ekonomických vztahů. Doc. Jiránková se věnuje převážně světové ekonomice, jejíž kurzy na FMV vyučuje. Patří také k nejlépe hodnoceným pedagogům na fakultě.

Hlavním tématem oceněné diplomové práce je vzájemný obchod s přidanou hodnotou mezi USA a Čínou. Důraz byl kladen především na původ přidané hodnoty v jednotlivých odvětvích a výšku domácí přidané hodnoty. Jedním z hlavních zjištění je, že se domácí přidaná hodnota ve vzájemném obchodě v obou státech pohybuje relativně vysoko (USA téměř 90 %, Čína více než 80 %). Rovněž byl zaznamenán trend stagnace hodnot Spojených států a růst ukazatelů v případě Číny.

Za diplomovou práci získal Dominik také cenu ESOP (Excelentní Studentské Odborné Práce) v rámci FMV. Soutěž ESOP vyhlašuje každý rok prorektor pro vědu a výzkum na VŠE.

Cena prof. Michala Mejstříka míří na FMV doktorandovi Dominiku Kohutovi