Bodové hranice pro prominutí přijímací zkoušky do bakalářského studia na základě studijních výsledků ze střední školy (2024/2025)

Výsledky přijímací zkoušky mohou být dle schválených podmínek přijímacího řízení nahrazeny studijními výsledky ze střední školy, a to konkrétně výsledky z matematiky a těch dvou cizích jazyků (nebo seminářů, pokud nebyl předmět vyučován), ze kterých by uchazeč jinak skládal přijímací zkoušku, za posledních 7 pololetí (za první pololetí posledního ročníku a 6 jemu bezprostředně předcházejících pololetí). Uchazeč bude přijat bez přijímací zkoušky v případě, že průměr výše uvedených známek na jeho vysvědčeních bude nižší nebo roven hranici vyhlášené děkanem tak, aby počet takto přijatých uchazečů nepřesáhl:

  • 225 uchazečů v programu Mezinárodní obchod
  • 60 uchazečů v programu Mezinárodní studia a diplomacie
  • 50 uchazečů v programu Turismus a hospitality management

Bodové hranice pro přijetí do bakalářského studia na základě průměru na střední škole pro přijímací řízení na akademický rok 2024/2025 byly stanoveny takto: 

Program Studijní průměr  Bodová hranice
Mezinárodní obchod 1,34 9150
Mezinárodní studia a diplomacie 1,05 9875
Turismus a hospitality management 1,34 9150

Úspěšným uchazečům srdečně blahopřejeme!  Ostatním uchazečům přejeme hodně štěstí u přijímací zkoušky.