Alexandra Madarászová z FMV je spoluautorkou učebnice Ženy v diplomacii

Absolventka bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia Mezinárodní studia a diplomacie a externí spolupracovnice na Katedře mezinárodních studií a diplomacie Alexandra Madarászová se podílela na vzniku učebnice Ženy v diplomacii, kterou nyní využívají slovenské vysoké školy.

Učebnice Ženy v diplomacii poskytuje hloubkovou analýzu aspektu rovnosti pohlaví v diplomacii a zahraniční politice a odkrývá tak jednu z nejméně prozkoumaných oblastí ve studiu mezinárodních vztahů. Snaží se vyzdvihnout specifickou, byť většinou nedoceněnou a přehlíženou úlohu žen při formování diplomatických dějin a poukázat tak na různé sociokulturní, strukturální či informační bariéry, kterým ženy musely (a stále musí) čelit ve snaze dosáhnout rovných profesních příležitostí.“

Alexandra Madarászová

Učebnice pojednává o významu inkluze a diverzity ve vztahu k rovnosti žen a mužů, analyzuje historické postavení žen ve veřejné sféře či přibližuje feminismus jako teoretický přístup ke zkoumání sociální reality. Kromě teoretických poznatků nabízí příklad praktického uchopení základních principů ve formě feministické zahraniční politiky, a také přináší doporučení, jejichž implementace může výrazným způsobem zlepšit nerovné postavení žen v politice a diplomacii.

Ing. Alexandra Madarászová, PhD.

Ing. Alexandra Madarászová, PhD.

Ing. Alexandra Madarászová, PhD. je absolventkou doktorského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor mezinárodní politické vztahy. Na Katedře mezinárodních studií a diplomacie FMV VŠE v Praze v současnosti působí jako externí spolupracovnice. Ve své akademické kariéře se specializuje na feminismus a gender v mezinárodních vztazích, politice a bezpečnosti s důrazem na analýzu genderu jako nástroje politické komunikace a manipulace v prostředí vysoké politiky. Zároveň se věnuje fenoménu nových médií, komunikaci a jazyce v politice či emocím v návaznosti na politiku a diplomacii.

Více informací o knize najdete zde.