Hledat
Pokročilé hledání
Odborné praxe

Aktuálně:

Aktuální nabídka praxí

Stáž v ústředí Wolkswagen ve Wolfsburgu: Fleet Business Development - hlaste se přímo

Výběrové řízení na dvě stáže na konci LS 2017/2018: Vídeň a Brusel - do 28. ledna 2018

Výběrové řízení na stáže v CzechTrade: Londýn, Istanbul a Calgary - do 31. ledna 2018

ct

Systém praxí:

Fakulta mezinárodních vztahů považuje praktické zkušenosti studentů s prací v mezinárodním prostředí za zásadní součást vzdělání a velkou konkurenční výhodu svých absolventů. Z toho důvodu jsou odborné praxe součástí magisterských studijních programů FMV, i bakalářských. Při splnění podmínek daných fakultou jsou tyto praxe uznatelné v rámci povinně volitelných kreditů (fVB, fVM nebo sV).

Finanční podpora Erasmus+ nebo stipendijní fond FMV (možné získat při absolvování praxe v zahraničí)

Smlouvy a potřebné dokumenty ke stažení

Opatření děkana Fakulty mezinárodních vztahů č. 4/2015 k systému praxí a stáží

Systém praxí FMV v současné době zahrnuje:

 • 22F401 odbornou praxi;
 • 22F411 zahraniční odbornou stáž - krátkodobou (6-8 týdnů);
 • 22F412 zahraniční odbornou stáž - dlouhodobou (3 měsíce);
 • 22F413 odbornou stáž - krátkodobou;
 • 22F201 zahraniční rozvojovou stáž.

Fakulta mezinárodních vztahů systém praxí dále rozšiřuje. V současné době se chystají odborné praxe pro další magisterské obory na FMV.

Ident Praxe ECTS Studium Informace
22F401 Odborná praxe* 21 magisterský navazující
 • praxe je založena na třístranné smlouvě mezi FMV a prestižními firmami
 • předmět 22F401 určený pro magisterský obor Mezinárodní obchod, ale i ostatní magisterské obory FMV;
 • kreditová hodnota je 21 ECTS v rámci hV/fVM.
22F411 Zahraniční odborná stáž - krátkodobá 6 magisterský navazující
 • Tento typ odborné stáže nabízí FMV formou odborné stáže v trvání 6 - 8 týdnů v zahraničí.
 • V rámci hV/fVM mohou tuto stáž absolvovat i studenti ostatních hlavních specializací na FMV, pokud si stáž v institucích či firmách zařídí.
22F412 Zahraniční odborná stáž - dlouhodobá 15 magisterský navazující
 • Tento typ odborné stáže nabízí v současné době Katedra světové ekonomiky pro studenty hlavní specializace Evropská integrace formou odborné stáže v trvání 3 měsíců na Stále misi České republiky při Evropské unii v Bruselu. Stáž je oceněna 15 ECTS kredity a předpokládá rovněž zpracování projektu diplomové práce v rámci Diplomového semináře (6 ECTS kreditů). Bližší informace najdete na kse.vse.cz.
 • Na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka lze tento typ stáže absolvovat na některém ze zahraničních zastoupení Českých center a využít tak znalosti cizích jazyků jako je němčina, italština nebo francouzština. Stáže jsou určeny především hlavní specializaci Mezinárodní politika - diplomacie a vedlejší specializaci Diplomacie.
22F413 Odborná stáž - krátkodobá 6 magisterský navazující
 • Domácí stáž v institucích státní správy nebo neziskového sektoru, kterou je možno absolvovat v průběhu semestru. Konkrétní nabídky aktuálně vypisuje Katedra politologie a Katedra světové ekonomiky. Stáže je oceněna 6 ECTS kredity ze skupiny fVM.  
22F201 Zahraniční rozvojová stáž 6 bakalářský stupeň
 • stáž je organizovaná spolu se studentskou organizací AIESEC;
 • předmět 22F201 je určený pro všechny obory bakalářského studia na FMV;
 • kreditová hodnota je 6 ECTS v rámci fVB.

*odbornou praxi ve firmě v zahraničí organizovanou přes AIESEC --> tuto stáž lze při splnění podmínek uznat jako 22F401; je tedy také určena pro magisterský obor Mezinárodní obchod.


Záznam informační schůzky FMV a AIESEC ke stážím 22F201

Postup při vyřizování (odkaz do intranetu):

Postup při vyřizování stáží

K přihlášení použijte přihlašovací jméno a heslo do InSIS. Pokud se přihlášení nezdaří, bude ho zřejmě třeba v InSIS nejdříve změnit a při této změně nezaškrtnout pole „Potlačit synchronizaci“. Takto vytvořené a synchronizované heslo bude od té chvíle platit pro InSIS, intranet i počítačovou síť Novell.

Zkušenosti studentů:

Minulá výběrová řízení >>