Studentský PR tým FMV

Významnou součástí komunikační strategie Fakulty mezinárodních vztahů je zapojení studentů fakulty do komunikačních a informačních aktivit směřujícím k studentům fakulty, uchazečům o studium i vůči široké veřejnosti. Studentský PR tým se od roku 2012 zabývá komunikační strategií a její implementací.

Jaká je náplň činnosti týmu?

Studentský PR tým Fakulty mezinárodních vztahů VŠE můžete kontaktovat na emailové adrese studentifmv@vse.cz.

Jaké má složení současný tým?

Barbora Navrátilová [LinkedIn]

Barbora v září 2015 nastoupila na obor Mezinárodní obchod a od prosince 2015 se přidala ke studentskému PR týmu. Do Prahy jí přivedla možnost studovat na jedné z nejprestižnějších ekonomických škol ve střední a východní Evropě. Díky svému nadšení a zápalu objevovat stále něco nového přičichla k téměř všem projektům a aktivitám, které PR tým tvoří – od správy facebookové stránky pro uchazeče FMV Přidej se k nám, přes fakultní Instagram, kde zavedla například fotosoutěž #FMVvzahranici nebo zrealizovala semestrální výzvu #FMVchallenge, Mentoring program, Den otevřených dveří a také Stínování výuky pro uchazeče. Dále zodpovídá za promofocení a v neposlední řadě také koordinuje práci celého týmu. Je ráda, že může být součástí utváření image FMV, kterou předchozí členové skvěle načali a chtěla by ji posunout zase o něco výš.

Marek Bobot [LinkedIn]

Marek studuje druhým rokem obor Mezinárodní obchod. Praha ho vždycky lákala a FMV VŠE byla vzhledem k jeho zálibě v jazycích jasná volba. Jeho proaktivní přístup ho už na začátku prvního ročníku přivedl do Studentského klubu obchodu a konkurenceschopnosti, členem PR týmu se pak stal již začátkem druhého semestru studia. Spravuje fakultní facebookovou stránku, prostřednictvím které chce primárně zvýšit povědomí studentů o dění na škole. Během svého působení se také podílel na organizaci Stínování výuky i FMV Kvízů, měl na starosti fakultní web či facebookovou stránku pro uchazeče FMV Přidej se k nám. Aktuálně se však naplno věnuje novému webu FMV pro zájemce o studium, u jehož zrodu byl od samého začátku a byl mimo jiné zodpovědný za tvorbu obsahu.

Marek Pokorný [LinkedIn]

Marek své studium na FMV započal v zimním semestru roku 2016. Není lhostejný k aktuálním světovým problémům, a zároveň je zastáncem názoru, že vše je možné vyřešit vzájemnou dohodou. Obor Mezinárodní studia – diplomacie byl pro něho tedy volbou číslo jedna. Rád se podílí na všech smysluplných aktivitách, a proto se již v listopadu stal členem studentského PR týmu. Jelikož má čerstvé zkušenosti z loňského přijímacího řízení, aktivně se podílí na tvorbě obsahu pro facebookové stránky „FMV VŠE Přidej se k nám!“, účastní se dnů otevřených dveří i veletrhů vysokých škol. Vzhledem k jeho znalostem v oboru IT tvoří také většinu grafických podkladů a pomáhá spravovat fakultní web.

Dita Janáčková [LinkedIn]

Dita je studentkou prvního ročníku oboru Mezinárodní obchod od září roku 2016. Den otevřených dveří a Stínování výuky, kterých se zúčastnila ještě jako studentka gymnázia, ji přesvědčily, že Fakulta mezinárodních vztahů je pro ni tou správnou volbou.  Již začátkem prvního semestru studia se přidala ke studentskému PR týmu. A jelikož byla velmi nadšená z konceptu Stínování výuky, dostala v letošním roce možnost tuto akci organizovat. Stejně tak se aktivně účastnila i Dne otevřených dveří a Veletrhu pražských veřejných vysokých škol. Zároveň se zajímá o rychle se rozvíjející komunikační prostředky na internetu. Proto také založila fakultní Snapchat, stará se o facebookové stránky „FMV VŠE Přidej se k nám!“, podílí se na správě Instagramu FMV a v neposlední řadě je spoluautorkou geofilteru pro celou VŠE.

Kristína Chlebáková [LinkedIn]

Kristína je študentkou druhého ročníka bakalárskeho odboru Medzinárodný obchod a v študentskom PR tíme pôsobí od zimného semestra 2016. S aktivitami tímu sa stretáva od úplného začiatku svojho štúdia na FMV. Vďaka Mentoring programe, ktorý absolvovala v prvom semestri, jej pomohla spoznať množstvo nových a aktívnych ľudí na fakulte, čo jej nakoniec pomohlo v rozhodnutí do PR tímu sa prihlásiť. Verí v ďalšie prepájanie študentov s fakultou, preto spoluorganizuje FMV Kvíz. Je členkou študentského klubu SKOK no aktívne sleduje verejné dianie a tak sa zaujíma aj o ďalšie spolky na FMV, ktorých spoluprácu tento semester koordinuje. Podieľala sa na organizácii Dňa otvorených dverí FMV a tiež Stínování výuky.

 

Fotografové

Zbyněk Čáp [LinkedIn]

Zbyněk je studentem prvního ročníku oboru Mezinárodní obchod. Ke studentskému PR týmu se připojil na začátku zimního semestru 2016 jako fotograf. Díky focení byl také přijat již v druhém semestru do Studentského Klubu Obchodu a Konkurenceschopnosti (SKOK). Mezi Zbyňkovy hlavní úkoly patří zejména focení akcí, které se pořádají pod záštitou FMV. Dále se zabývá i počítačovou úpravou fotografií tak, aby vypadaly co nejlépe.

Andrea Nezbedová [LinkedIn]

Andrea nastoupila v září 2016 na obor Mezinárodní studia – diplomacie, který pro ni byl jasnou volbou vzhledem k zálibě v cestování a studiu jazyků. O měsíc později se přidala ke studentskému PR týmu FMV jako fotografka. Chtěla tak propojit svůj koníček s užitečnou věcí. Mezi její další záliby patří například i sebeobrana a bojové umění WingTsun, kterému se věnuje od roku 2010. Možnost pracovat pro studentský PR tým bere jako velkou výzvu, cennou zkušenost a příležitost se rozvíjet i nad rámec studia.

Členové studentského PR týmu v zahraničí:

Karolína Toběrná [LinkedIn]

Kája

Karolína, studentka druhého ročníku bakalářského oboru Mezinárodní obchod, je součástí studentského PR týmu od LS 2015/16. Díky zapojení do Mentoring programu na FMV se rychle sžila s životem na VŠE a neváhala se už od začátku svého studia zapojit do dění na fakultě. Jelikož tuto zkušenost považuje za velký přínos, právě probíhající ročník programu spadal právě pod její vedení. Neodmyslitelnou část jejího života také vždy tvořily cizí jazyky, proto se starala o překlady článků na anglickou verzi webových stránek fakulty. Věří, že efektivní komunikace předchází problémům, a tak udržovala kontakt se studentskými spolky. Podílela se také na organizaci Stínování výuky pro uchazeče o studium, motivační Přednášky pro prváky pořádané na začátku zimního semestru či Poimatrikulačního posezení. Má ráda výzvy a působení v PR týmu právě jednu představuje.

Letní semestr 2016/17 tráví na studijním pobytu v Norsku.

 

Alumni studentského PR týmu FMV:

Petra Sojková [LinkedIn]

Petra na FMV vystudovala magisterský program Mezinárodní obchod se zaměřením na logistiku a čínský region, ve kterém taktéž strávila jeden semestr. Jelikož ji tento obor nadchl, stala se též členkou Studentského klubu obchodu a konkurenceschopnosti (SKOK).  Do PR týmu ji především přivedlo její nadšení pro realizaci nových projektů. Fakultnímu PR se věnovala od srpna 2014, kdy společně s Ivanou a Simonou začaly více rozvíjet aktivitu Studenti studentům, která si klade za cíl zefektivnit a zlepšit zapojení studentů prvních ročníků do vysokoškolského studia. Je spoluautorkou Manuálu prváka a také motivační přednášky Jak získat studiem na FMV co nejvíce. V ZS 2014/15 mj. spravovala fakultní Facebook. Po návratu z Číny se věnovala především procesním otázkám fungování PR týmu a analytickému vyhodnocování zrelizovaných kampaní a projektů. V září 2015 spolu se Simonou založila projekt mentoringu pro studenty prvních ročníku s cílem zkrátit jejich rozkoukávací fázi na FMV a umožnit jim tak rychlejší start ke všem výhodám, které FMV nabízí. S Petrou jste se taktéž mohli setkat na řadě akcí organizovaných pro zájemce o studium, mj. v lednu 2016 a 2017 moderovala studentskou sekci Dne otevřených dveří FMV. V červnu 2016 Petra opustila řady PR týmu a vrhla se do pracovního života ve společnosti ŠKODA AUTO a.s., kde se podílí na logistických projektech. Přesto se s ní stále můžete potkat na pravidelných setkáních mentoringu, kam vždy ráda zavítá.

"Dlouhodobě jsem skrze PR tým usilovala o odbourání názoru, že VŠE je velká neosobní škola. FMV nabízí spoustu skvělých příležitostí – řadu z nich mají studenti téměř na dosah ruky. Byla bych ráda, kdyby si každý student FMV odnesl alespoň tolik nezapomenutelných zážitků, odborných poznatků a cenných kontaktů ze svého studia na FMV, jako jsem měla možnost já."

Simona Fedorková [LinkedIn]

simona_fSimona je studentkou magisterského oboru Mezinárodního obchod. Je duší i tělem zapálený markeťák, kolem marketingu a PR se v jejím životě točí vše - semestr studia na Singapore Management University, zahraniční stáž u Procter and Gamble, kde si vyzkoušela, jak se řídí značky jako Ariel nebo Lenor nebo stáž v agentuře CzechTrade v Sydney. Vedlejší specializace Marketing byla samozřejmou volbou. Je bývalou členkou studentské organizace SKOK, kde se starala jak jinak než o propagaci. Ke studentskému PR týmu se přidala v ZS 2014/2015. Vedla projekt Stínování výuky, prezentovala FMV na Dni otevřených dveří a spoluzakládala projekt Mentoringu. Tvořila pro fakultu jednoduché grafické materiály. V současnosti Simona pracuje jako Trainee ve společnosti Plzeňský Prazdroj. Tuto pozici získala díky letní stáži na oddělení Brand Marketingu.

„Práce v PR týmu pro mne byla skvělou příležitostí, jak zlepšit způsob, jakým FMV komunikuje se studenty. Naše fakulta nabízí spoustu skvělých příležitostí, o kterých se často neví. To se PR tým snaží změnit.“

Ondřej Král [LinkedIn]

ondraOndra studuje na FMV obor Mezinárodní obchod. Už při studiu měl možnost stážovat jako Social Media Assistant v Ústavu mezinárodních vztahů. Mimo to je také jedním ze zakládajících členů studentského spolku SKOK, kde od začátku působil rovněž ve správě webu a sociálních médií. „Když se naskytla možnost podílet se na utváření obrazu FMV a propagovat příležitosti, které FMV nabízí, velmi rád jsem se přidal do Studentského PR týmu. Je škoda, že studenti často neví o dění na fakultě a o různých mimoškolních aktivitách, kterými se mohou rozvíjet. Baví mě to měnit skrze komunikaci na sociálních sítích.“ Ondra měl na starosti fakultní facebook.

Valentýna Hypšová

valValentýna pochází z Prahy a již na gymnáziu snila o studiu na Vysoké škole ekonomické. Protože miluje cizí jazyky a kreativní prostředí, byl pro ni Mezinárodní obchod jasnou volbou. Zápal pro marketing, organizaci a spolupráci se zajímavými lidmi ji přivedl až do PR týmu FMV VŠE, kam se přidala v akademickém roce 2015/2016 a měla na starost organizaci stěžejního projektu Stínování výuky, do kterého se během jejího působení přihlásil rekordní počet uchazečů. Dále se podílela například na organizaci Veletrhu vysokých škol na VŠE. V současnosti se intenzivně věnuje přípravě na státní zkoušku. Ráda hledá nové příležitosti a výzvy a své znalosti ze studia by ráda uplatnila i v zahraničí.

Ivana Krajčiová [LinkedIn]

ivanaIvana je studentkou Mezinárodního obchodu s vedlejší specializací v Marketingu. Kvůli zájmu o marketing vyjela na rok do zahraničí, kde absolvovala studijní pobyt na University of Mannheim a stáž v mezinárodním marketingu u společnosti Henkel. Je také členkou klubu SKOK, kde se od založení starala s Ondrou o komunikaci na sociálních sítích a web. K PR týmu se přidala v létě 2014. Jejími projekty byly komunikační kampaň vůči potenciálním studentům FMV a fakultní intranet. S Petrou a Simonou organizovala focení propagačních fotografií, Přednášku pro prváky a událost Stínování. Cílem správy komunikačních kanálů FMV je podle ní prezentování možností, které FMV svým studentům nabízí a zvýšení informovanosti samotných studentů o příležitostech, které mohou využít. „Je důležité, aby každý student FMV věděl, jaké má možnosti a kde má hledat informace pro jich realizaci, aby mohl ze svého studia vytěžit co nejvíc.“

Tereza Novotná

terezaTereza je studentkou bakalářského oboru Mezinárodní studia-diplomacie, o kterém snila už při svých gymnaziálních studiích v dobách, kdy měla ještě dlouho před maturitou. Její diplomatickou „specialitou“ jsou blízkovýchodní záležitosti (zejména Izrael a Izraelsko-Palestinský konflikt) a lidská práva. V minulosti se účastnila a také podílela na přípravě několika Modelů OSN a v současnosti se její zájem stočil právě k public relations. Je amatérský, avšak velmi zapálený „social media ninja“ a tak není divu, že měla na starost správu fakultního Instagramu a také facebookové fanpage FMV Přidej se k nám, zaměřené na komunikaci se středoškoláky. Podílela se též na přípravě Stínování výuky, které považuje za velmi slibný a přínosný projekt. Ve volném čase nepohrdne dobrým seriálem/filmem/knihou a nebo hrnkem dobré kávy.

Matti Tetřev [LinkedIn]

mattiMatti pokračuje ve svém studiu na FMV na oboru Mezinárodní politika a Diplomacie. Již od bakalářského studia ho zajímala diplomatická praxe, proto se stal po dobu dvou let součástí týmu studentské organizace Junior Diplomat Initiative a zúčastňoval se studentských simulací OSN a vyjednávacích soutěží. Za PR tým zodpovídal od června 2013 do června 2015. V rámci studentského PR týmu FMV se podílel na tvorbě dvou propagačních videí; přípravě Dnů otevřených dveří; Stínování výuky pro středoškolské studenty; vytvoření interaktivní aplikace s všemi otázkami o studiu na FMV; rozhovorech se studenty na zahraničních stážích a na studijních pobytech a soutěžích FMV. Vždy se zasazoval o to, aby FMV byla co nejblíže svým studentům.

Jakub Mazal [LinkedIn]

jakubJakub na FMV vystudoval obor Mezinárodní studia a diplomacie. Jeho amatérské nadšení pro nová média stejně jako spokojenost se studiem FMV jej přivedla k této mimoškolní aktivitě, v rámci níž se staral o sociální média, ale i komunikaci se středními školami či tvorbu propagačního videa.

Ondřej Wágner

ondra_wOndřej je původem z Pardubic. Na FMV studoval bakalářský obor Diplomacie – mezinárodní vztahy mezi lety 2009 až 2013. Nad rámec studia věnoval většinu času aktivitám souvisejících s diplomacií, včetně založení studentského klubu Junior Diplomat Initiative se svými spolužáky. V akademickém roce 2012-2013 vedl studentský PR tým. Vedle pravidelných aktivit jako správa sociálních sítí, komunikace přijímacího řízení či Dnu otevřených dveří FMV, Ondřej připravil PR strategii FMV a úspěšnou letní soutěž „Vezmi svou FMV do světa!“. V současné době působí na Ministerstvu zahraničních věcí ČR jako posluchač Diplomatické akademie MZV.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague