Termíny

24.2.2017 13:00 - Promoce absolventů bakalářského studia

Hledat
Pokročilé hledání
Studentský PR tým FMV


Významnou součástí komunikační strategie Fakulty mezinárodních vztahů je zapojení studentů fakulty do komunikačních a informačních aktivit směřujícím k studentům fakulty, uchazečům o studium i vůči široké veřejnosti. Studentský PR tým se od roku 2012 zabývá komunikační strategií a její implementací.

IMG_2351

Jaká je náplň činnosti týmu?

Studentský PR tým Fakulty mezinárodních vztahů VŠE můžete kontaktovat na emailové adrese studentifmv@vse.cz.

Jaké má složení současný tým?

 

Barbora Navrátilová

BarčaBarbora v září 2015 nastoupila na obor Mezinárodní obchod a od prosince 2015 se přidala ke studentskému PR týmu. Do Prahy jí přivedla možnost studovat na jedné z nejprestižnějších ekonomických škol ve střední a východní Evropě. Díky tomu, že ráda komunikuje a je v prvním ročníku, má blízko k uchazečům o studium, proto spravuje facebookovou fanpage FMV Přidej se k nám a také fakultní Instagram, kde zavedla například #FMVvzahranici. Podílela se na organizaci Dne otevřených dveří na Fakultě mezinárodních vztahů nebo také koordinuje Stínování pro uchazeče. Mimo jiné je vášnivou fotografkou, proto zodpovídá za promo fotky Fakulty mezinárodních vztahů. Je ráda, že může být součástí utváření image FMV a chtěla by ji posunout zase o něco výš.

 

 

Marek Bobot

Marek

Marek studuje druhým rokem Mezinárodní obchod. Praha ho vždycky lákala a FMV VŠE byla vzhledem k jeho zálibě v jazycích jasná volba. Jeho proaktivní přístup ho už na začátku prvního ročníku přivedl do Studentského klubu obchodu a konkurenceschopnosti, členem PR týmu se pak stal začátkem druhého semestru studia. Jeho hlavní starostí je udržovat v chodu fakultní facebookové stránky, jejichž prostřednictvím chce zvýšit zájem studentů o aktivity nad rámec výuky. Protože věří, že právě tyto aktivity jsou něco, co na fakultě nesmí chybět, má na starosti FMV Kvíz. Během svého působení v týmu se dosud podílel i na organizaci Stínování výuky či natáčení videí pro zájemce o studium.

 

 

Karolína Toběrná

Kája

Karolína, studentka druhého ročníku bakalářského oboru Mezinárodní obchod, je součástí studentského PR týmu od LS 2015/16. Díky zapojení do Mentoring programu na FMV se rychle sžila s životem na VŠE a neváhala se už od začátku svého studia zapojit do dění na fakultě. Jelikož tuto zkušenost považuje za velký přínos, letošní ročník programu spadá právě pod její vedení. Neodmyslitelnou část jejího života také tvoří cizí jazyky, proto se v současné době se stará o překlady článků na anglickou verzi webových stránek fakulty. Věří, že efektivní komunikace předchází problémům, a tak udržuje kontakt se studentskými spolky. Podílí se také na organizaci Stínování výuky pro uchazeče o studium či motivační Přednášce pro prváky pořádané na začátku zimního semestru. Má ráda výzvy a působení v PR týmu právě jednu představuje.

 

 

Členové studentského PR týmu v zahraničí:

Simona Fedorková

simona_fSimona je studentkou 6. ročníku oboru Mezinárodního obchod. Již od prvního ročníku v sobě našla zapáleného markeťáka, kolem marketingu a PR se v jejím životě točí vše - volitelné předměty, bakalářská práce, semestr studia na Singapore Management University i zahraniční stáž u Procter and Gamble, kde si mohla vyzkoušet, jak se řídí značky jako Ariel nebo Lenor. Vedlejší specializace Marketing byla samozřejmou volbou. Je členkou studentské organizace SKOK, kde se stará jak jinak než o propagaci. Ke studentskému PR týmu se přidala v ZS 2014/2015. Její hlavní náplní bylo vytváření a upravování grafických materiálů pro propagaci fakulty, jako byl Manuál prváka (příručka pro studenty prvních ročníků). Společně s Petrou a Ivanou se aktivně účastnila všech projektů PR týmu.

Simona je v současnosti na stáži v agentuře CzechTrade v Sydney.

„Práce v PR týmu pro mne byla skvělou příležitostí, jak zlepšit způsob, jakým FMV komunikuje se studenty. Naše fakulta nabízí spoustu skvělých příležitostí, o kterých se často neví. To se snažíme změnit.“

Petra Sojková

petraPetra je studentkou magisterského programu Mezinárodní obchod se zaměřením na čínský region, ve kterém taktéž strávila jeden semestr. Do PR týmu ji především přivedlo její nadšení pro realizaci nových projektů. Fakultnímu PR se věnuje od srpna 2014, kdy společně s Ivanou a Simonou začaly více rozvíjet aktivitu Studenti studentům, která si klade za cíl zefektivnit a zlepšit zapojení studentů prvních ročníků do vysokoškolského studia. Je spoluautorkou Manuálu prváka a také motivační přednášky Jak získat studiem na FMV co nejvíce. V ZS 2014/15 mj. spravovala fakultní Facebook. Dlouhodobě usiluje o odbourání názoru, že VŠE je velká neosobní škola.

Petra tráví zimní semestr na stáži ve Vídni v agentuře CzechTrade.

 

Alumni studentského PR týmu FMV:

Ondřej Král

ondraOndra studuje na FMV obor Mezinárodní obchod. Už při studiu měl možnost stážovat jako Social Media Assistant v Ústavu mezinárodních vztahů. Mimo to je také jedním ze zakládajících členů studentského spolku SKOK, kde od začátku působil rovněž ve správě webu a sociálních médií. „Když se naskytla možnost podílet se na utváření obrazu FMV a propagovat příležitosti, které FMV nabízí, velmi rád jsem se přidal do Studentského PR týmu. Je škoda, že studenti často neví o dění na fakultě a o různých mimoškolních aktivitách, kterými se mohou rozvíjet. Baví mě to měnit skrze komunikaci na sociálních sítích.“ Ondra měl na starosti fakultní facebook.

 
 

 

Valentýna Hypšová

Valenvaltýna pochází z Prahy a již na gymnáziu snila o studiu na Vysoké škole ekonomické. Protože miluje cizí jazyky a kreativní prostředí, byl pro ni Mezinárodní obchod jasnou volbou. Zápal pro marketing, organizaci a spolupráci se zajímavými lidmi ji přivedl až do PR týmu FMV VŠE, kam se přidala v akademickém roce 2015/2016 a měla na starost organizaci stěžejního projektu Stínování výuky, do kterého se během jejího působení přihlásil rekordní počet uchazečů. Dále se podílela například na organizaci Veletrhu vysokých škol na VŠE. V současnosti se intenzivně věnuje přípravě na státní zkoušku. Ráda hledá nové příležitosti a výzvy a své znalosti ze studia by ráda uplatnila i v zahraničí.
 

 

Ivana Krajčiová

ivanaIvana je studentkou Mezinárodního obchodu s vedlejší specializací v Marketingu. Kvůli zájmu o marketing vyjela na rok do zahraničí, kde absolvovala studijní pobyt na University of Mannheim a stáž v mezinárodním marketingu u společnosti Henkel. Je také členkou klubu SKOK, kde se od založení starala s Ondrou o komunikaci na sociálních sítích a web. K PR týmu se přidala v létě 2014. Jejími projekty byly komunikační kampaň vůči potenciálním studentům FMV a fakultní intranet. S Petrou a Simonou organizovala focení propagačních fotografií, Přednášku pro prváky a událost Stínování. Cílem správy komunikačních kanálů FMV je podle ní prezentování možností, které FMV svým studentům nabízí a zvýšení informovanosti samotných studentů o příležitostech, které mohou využít. „Je důležité, aby každý student FMV věděl, jaké má možnosti a kde má hledat informace pro jich realizaci, aby mohl ze svého studia vytěžit co nejvíc.“

 

Tereza Novotná

Tereza je stterezaudentkou bakalářského oboru Mezinárodní studia-diplomacie, o kterém snila už při svých gymnaziálních studiích v dobách, kdy měla ještě dlouho před maturitou. Její diplomatickou „specialitou“ jsou blízkovýchodní záležitosti (zejména Izrael a Izraelsko-Palestinský konflikt) a lidská práva. V minulosti se účastnila a také podílela na přípravě několika Modelů OSN a v současnosti se její zájem stočil právě k public relations. Je amatérský, avšak velmi zapálený „social media ninja“ a tak není divu, že měla na starost správu fakultního Instagramu a také facebookové fanpage FMV Přidej se k nám, zaměřené na komunikaci se středoškoláky. Podílela se též na přípravě Stínování výuky, které považuje za velmi slibný a přínosný projekt. Ve volném čase nepohrdne dobrým seriálem/filmem/knihou a nebo hrnkem dobré kávy.

 

 

Matti Tetřev

mattiMatti pokračuje ve svém studiu na FMV na oboru Mezinárodní politika a Diplomacie. Již od bakalářského studia ho zajímala diplomatická praxe, proto se stal po dobu dvou let součástí týmu studentské organizace Junior Diplomat Initiative a zúčastňoval se studentských simulací OSN a vyjednávacích soutěží. Za PR tým zodpovídal od června 2013 do června 2015. V rámci studentského PR týmu FMV se podílel na tvorbě dvou propagačních videí; přípravě Dnů otevřených dveří; Stínování výuky pro středoškolské studenty; vytvoření interaktivní aplikace s všemi otázkami o studiu na FMV; rozhovorech se studenty na zahraničních stážích a na studijních pobytech a soutěžích FMV. Vždy se zasazoval o to, aby FMV byla co nejblíže svým studentům.

 

 

Jakub Mazal

jakubJakub na FMV vystudoval obor Mezinárodní studia a diplomacie. Jeho amatérské nadšení pro nová média stejně jako spokojenost se studiem FMV jej přivedla k této mimoškolní aktivitě, v rámci níž se staral o sociální média, ale i komunikaci se středními školami či tvorbu propagačního videa.

 

 

 

 

 

Ondřej Wágner

ondra_wOndřej je původem z Pardubic. Na FMV studoval bakalářský obor Diplomacie – mezinárodní vztahy mezi lety 2009 až 2013. Nad rámec studia věnoval většinu času aktivitám souvisejících s diplomacií, včetně založení studentského klubu Junior Diplomat Initiative se svými spolužáky. V akademickém roce 2012-2013 vedl studentský PR tým. Vedle pravidelných aktivit jako správa sociálních sítí, komunikace přijímacího řízení či Dnu otevřených dveří FMV, Ondřej připravil PR strategii FMV a úspěšnou letní soutěž „Vezmi svou FMV do světa!“. V současné době působí na Ministerstvu zahraničních věcí ČR jako posluchač Diplomatické akademie MZV.