Doc. Petr Janeček z FMV komentoval témata Royal Tourism a Overtourism v českých televizních pořadech

Doc. Petr Janeček, odborník na turismus z Katedry cestovního ruchu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, nedávno vystoupil ve dvou českých televizních vysíláních, kde mluvil o různých aspektech turismu.

V pořadu Ranní vysílání ČT24, v den korunovace Karla III. britským králem dne 6. května, se Janeček zaměřil na Royal tourism ve Velké Británii, konkrétně na to, jak je zájem turistů spojen s britskou monarchií a královskou rodinou. Podle jeho slov je zájem turistů o místa spojená s královskou rodinou vysoký – dle současných výzkumů přibližně 60 % turistů navštěvuje Velkou Británii s úmyslem navštívit místa spjatá právě s monarchií.

Turismus a eventy spojené s turismem, stejně tak královská rodina, tvoří v podstatě PR a tím i image celé země. Pro příklad třeba v roce, kdy si princ William bral Kate Middleton, tak tuto událost sledovalo okolo 2 milionů sledujících po celém světě a hodnota pro značku Velké Británie se odhadovala na jednu miliardu liber, takže opravdu tohle je nedílnou součástí současného pojetí ekonomiky a marketingu jako takového.

doc. Petr Janeček

Petr Janeček se také věnoval tomu, jak turismus ovlivňuje ekonomiku, zdůraznil multiplikační efekty cestovního ruchu, a jak přesně turistické výdaje plynou do dalších oblastí ekonomiky. Mezi nejatraktivnější místa pro turisty patří ve Velké Británií, kromě Londýna, také hrad Windsor, Buckinghamský palác a Edinburgh. V rozhovoru Petr Janeček dále hovořil o kvalitě dopravní infrastruktury v Británii, která je podle něj jedna z nejlepších v Evropě. Zmínil silnou podporu turismu v Británii ze strany státu a úsilí Britů využít všechny možnosti k jeho podpoře.

V hlavní zpravodajské relaci Televizní noviny komerční TV NOVA vystoupil doc. Janeček 2. května a věnoval se problému Overtourismu – kdy je počet turistů v určité oblasti nadměrný a může to vést k nepříznivým důsledkům pro místní obyvatele i pro samotné turistické destinace.

Podle Janečka se mnoho měst snaží řešit tento problém pomocí různých nástrojů, jako je regulace nebo marketingové strategie zaměřené na přesun turistů mimo centra měst. Také uvedl, že destinace by si měla dobře promyslet, jakého turistu chce přilákat, aby se mohla účinněji vypořádat s negativními dopady overtourismu.

Doc. Petr Janeček z FMV komentoval témata Royal Tourism a Overtourism v českých televizních pořadech