Mezinárodní výzkumná skupina se členy z FMV se účastnila workshopu o kosmické diplomacii

Ve čtvrtek 18. listopadu se výzkumná skupina ve složení Nancy Riordan, Lucia Csajková a Miloslav Machoň z FMV VŠE virtuálně připojili k workshopu o kosmické diplomacii. Tuto událost organizovala profesorka Mai’a K. Davis Cross a její asistentka Jennifer Ostojski z Northeastern University, Boston. Organizátorky přizvaly k workshopu autory přijatých abstraktů pro speciální číslo The Hague Journal of Diplomacy editovaného profesorkou Crossovou.

Virtuální událost trvala téměř 7 hodin. Účastnili se jí odborníci z USA, Evropy a Asie. Byli jsme na ní spolu se zástupcem velitelství vzdušných sil USA pro kosmické technologie, členem vyšetřovací komise pro havárii raketoplánu Columbia a s několika politickými poradci amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Jako autorský tým jsme se virtuálně setkali s ostatními autory a také jsme získali podrobnější informace o připravovaném speciálním čísle The Hague Journal of Diplomacy, a to včetně jeho teoretických východisek. K tomu jsme ještě získali cennou a velmi podrobnou zpětnou vazbu na náš příspěvek nazvaný jako „Space Diplomacy at the International Astronautical Congress – the role of epistemic communities in the advacement of peaceful uses of outer space/Kosmická diplomacie na Mezinárodním astronautickém kongresu – role epistemických komunit při jednáních o mírovém využívání kosmického prostoru“. Dále nám organizátorky workshopu přidělily role diskutujících. Měli jsme tak jedinečnou možnost poskytnout zpětnou vazbu pro tři příspěvky.

Součástí workshopu byla také veřejná přednáška. Profesorka Crossová na ni pozvala Franka Whitea, autora knih o objevování vesmírného prostoru. Tématem přednášky byl vztah mezi efektem přehledu (overview effect) a kosmickou diplomacií. Frank White představil tento pojem v roce 1987 ve své knize Efekt přehledu – objevování vesmíru a lidská evoluce (The Overview Effect – Space Exploration and Human Evolution). Vymezil jej jako mentální a duchovní posun, který nastane u většiny astronautek a astronautů při pozorování Země z kosmického prostoru. Výsledky jeho výzkumu se zakládají na rozhovorech s desítkami astronautek a astronautů z celého světa. Jeho pečlivá práce napomohla popularizaci pilotovaného objevování kosmického prostoru, podpořila existenci NASA a inspirovala výzkumníky sociálních věd a humanitních oborů k pokládání dalších výzkumných otázek. Lze očekávat, že relevance práce Franka Whitea vzroste, a to i v kontextu kosmické diplomacie. Má totiž potenciál přispět k hladšímu průběhu diplomatických jednání v budoucnu.

„Velmi si vážíme toho, že jsme byli přizvání k této mimořádné virtuální události. Díky tomu jsme měli fantastickou příležitost připojit se k nebývalému workshopu a přednášce s vynikajícími experty z celého světa,“ dodávájí zástupci FMV z Katedry mezinárodních studií a diplomacie Miloslav Machoň a Lucia Csajková.

Nancy Riordan

Nancy Riordan

Nancy Riordan je Ph.D. kandidátka globálního vládnutí a lidské bezpečnosti na Massachusettské univerzitě v Bostonu. Ve svém výzkumu se zaměřuje na kosmickou politiku a vládnutí se zřetelem na udržitelnost a konflikt při správě veřejných statků.

Lucia Csajková

Lucia Csajková

Lucia Csajková je výzkumná asistentka Katedry mezinárodních studií a diplomacie na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zaměřuje se hlavně na udržitelnost v kontextu mezinárodních vztahů.

Miloslav Machoň

Miloslav Machoň

Miloslav Machoň je výzkumníkem Katedry mezinárodních studií a diplomacie na VŠE v Praze. V roce 2020 měl status hostujícího výzkumníka na Northeastern University, Boston.

 

Mezinárodní výzkumná skupina se členy z FMV se účastnila workshopu o kosmické diplomacii