FMV zahájila další ročník MPA programu Sportovní diplomacie

V říjnu byl zahájen nový ročník programu Sportovní diplomacie. Po roční odmlce se tak znovu otevírá možnost studovat program, na kterém FMV VŠE úzce spolupracuje s Českým olympijským výborem. Po třech letech organizace tohoto vzdělávacího programu se jej navíc podařilo akreditovat jako Master of Public Administration (MPA).

Program využívají nejen sportovní svazy jako možnosti, jak zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců, ale nově je rovněž otevřen pro širokou veřejnost,“ říká koordinátorka programu na FMV, Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. V průběhu posledních tří let programem prošli zástupci sportovních svazů i aktivní sportovci. Mezi nimi například olympioničky basketbalistka Ilona Burgrová či atletka Lenka Masná nebo šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek a lyžařka Klára Křížová. „Program Sportovní diplomacie je jednou z cest, jak zvýšit zastoupení České republiky v mezinárodních sportovních institucích a posílit tak vliv českého sportu ve světě,“ doplňuje Kateřina Kočí.

MPA Sportovní diplomacie je koncipován jako dvousemestrální program celoživotního vzdělávání. Studenti absolvují 10 předmětů. Věnují se oblastem sportovní diplomacie, organizace a financování sportu, práva, negociace a argumentace, komunikace a práce s médii, managementu a marketingu, základům protokolu a etikety nebo mezikulturní komunikace.

Zaujal Vás MPA program Sportovní diplomacie? Přečtěte si více zde.

FMV zahájila další ročník MPA programu Sportovní diplomacie