Akademický senát FMV

Zápisy ze zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze