Komerční komunikace

V dynamickém světě businessu je klíčové umět komunikovat. Zdá se to na první pohled možná jasné, ale volba správných slov a médií, přes která budete slyšet, může dělit úspěšné manažery od neúspěšných, prosperující společnosti od stagnujících. V rámci vedlejší specializace Komerční komunikace se proto můžete naučit pravidla a strategie, jak vhodně komunikovat se spotřebiteli po celém světě, nejen díky využití nejnovějších technologií a masových médií 

V průběhu studia jednotlivých předmětů budete zpracovávat případové studie zadané konkrétními společnostmi zainteresovanými ve výuce, jejichž zástupci se budou podílet na jejich hodnocení. Studenti se též mohou zapojit do mezinárodní soutěže organizovanou nadací pro vzdělávání a harmonizaci výuky komerčních komunikací Edcom při Evropské asociaci komunikačních agentur. 

Proč studovat Komerční komunikaci?

 1. Naučíte se, jak efektivně komunikovat se spotřebiteli. 

   

 2. Budete se orientovat ve světě masové komunikace a médií a naučíte se tvořit komunikační a mediální strategii. 

 3. Jednotlivé kurzy jsou lektorovány experty z nadnárodních komunikačních agentur 

Předměty vedlejší specializace

Název předmětu Ident Počet kreditů
Komerční komunikace a jejich efektivnost 2OP540 6
Chování spotřebitele a psychologie trhu 2OP541 6
Média a mediální strategie 2OP542 6
Řízení značky a Account Management 2OP543 6
Právo a etika v komerčních komunikacích a PR 2OP544 6

Uplatnění absolventů

 • nadnárodní i tuzemské komunikační agentury  
 • mediální agentury, mediální zastupitelství, výzkumné agentury
 • marketingové oddělení nebo brand manažerské pozice nadnárodních společností 

Co říkají absolventi?

Luděk Hatoň

Managing Partner
Omnicom Media Group

Vedlejší specializace Komerční komunikace zcela zásadně pozitivně ovlivnila moji profesní kariéru. Měl jsem tu čest potkat na ní žijící legendy českého reklamního a komunikačního průmyslu, kteří mě nadchli pro práci právě v tomto odvětví. Měl jsem možnost osahat si práci pro reálné klienty a setkat se s řadou inspirativních spolužáků. „Komerčky“ jasně nasměrovaly moji kariéru tím správným směrem.

Dana Bičovská

Trade Marketing Manager Off Trade Cluster CZ&SK
STOCK Plzeň-Božkov

Díky vedlejší specializaci Komerční komunikace jsem si poprvé během studia mohla vyzkoušet, co znamená skutečný marketing v praxi. Měli jsme možnost pracovat na reálných projektech přímo ve spolupráci s konkrétními firmami, což nám výrazně usnadnilo následné uplatnění v praxi. V průběhu studia vedlejší specializace jsem poprvé narazila na obor Trade Marketing a už tenkrát jsem se rozhodla, že právě tomuto oboru bych se chtěla věnovat i v budoucnu.

Spolupracujeme

Externí vyučující:  

 • Ing. Jan Los, marketingový ředitel pro ČR, SR a Maďarsko (spol. L´Oréal)
 • RNDr. Jan Herzmann, CSc., sociolog, výzkumník, dříve ředitel výzkumné agentury TNS, ppm factum, dnes konzultant
 • Ing. Luděk Hatoň, ředitel mediální agentury PHD (skupina Omnicom)
 • PhDr. Karel Voříšek, moderátor TV Prima (dříve TV Nova)
 • Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D., členka prezidia ČMS a čestná prezidentka (dříve prezidentka ČMS)
 • Daniel Rumpík, ředitel rádia Blaník
 • Ing. Martin Křížek, vedoucí oddělení výzkumu, spol. MAFRA
 • Ing. Jan Binar, CEO komunikační agentury McCann
 • Ing. Hana Huntová (SIMAR)
 • Ing. Tereza Šimečková (Nielsem/Admosphere)
 • Ing. Vladimír Bystrov, ředitel PR agentury Bison&Rose
 • Ing. Jiří Mikeš, dříve ředitel AKA (ARA), dnes samostatný konzultant
 • JUDr. Ladislav Šťastný, dříve ředitel Rady pro reklamu

 

Další informace

Garant: doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D. 

Ident: 2KK

Přečtěte si o vedlejší specializaci také zde

Komerční komunikace