Komerční jazyky

Baví vás jazyky? Natolik, že byste si přáli rovnou dva studovat do hloubky? Ve vedlejší specializaci Komerční jazyky budete mít tu možnost. A to nejen v rámci (ne)klasických jazykových hodin plných slovíček a gramatiky, ale také díky mnoha povinným a volitelným předmětům zaměřeným na reálie, historii a aktuální dění v zemích, ve kterých se mluví těmi jazyky, se kterými jste se kdysi rozhodli začít. A hlavně jazyky, se kterými jste se možná právě teď rozhodli pokračovat.

Studium poskytuje pokročilé znalosti ekonomických, politických, historických a kulturních reálií nutrných k podnikání na trhu Velké Británie, USA, Německa, Francie, Španělska, Latinské Ameriky a rusky mluvících zemí. Umožní vám ale také nácvik velmi praktických a konrkétních dovedností prostřednictvím osvědčených didaktických metod. Studenti si volí dva z následujících nabízených jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Proč studovat Komerční jazyky?

  1. Zdokonalíte si dva cizí jazyky na velmi vysokou úroveň (až C1). V nabídce je angličtina, španělština, němčina, francouzština a ruština.

  2. Ponoříte se do kultury zemí vybraného jazyka. 

  3. Budete se schopni přizpůsobit mezinárodnímu prostředí a aktivně působit na mezinárodním trhu práce. 

Předměty vedlejší specializace

Název předmětu Ident Počet kreditů
Komerční angličtina 2AJ501 6
Komerční němčina 2NJ501 6
Komerční francouzština 2RO501 6
Komerční ruština 2RU501 6
Komerční španělština 2RO561 6
Název předmětu Ident Počet kreditů
Academic Writing – odborný písemný projev (C1) 2AJ509 3
Expresión escrita – psaný projev pro pokročilé (B2/C1) 2RO372 3
Písemný projev v ruštině 2RU502 3
Expression écrite – psaný projev pro pokročilé (B2/C1) 2RO315 3
Překladatelsko-tlumočnický seminář (C1) 2NJ398 3
Název předmětu Ident Počet kreditů
Americká civilizace (C1) 2AJ503 6
Britská civilizace (C1) 2AJ502 6
Ekonomické a kulturní reálie Ruska 2RU401 6
Frankofonní země – ekonomika, politika a kultura 2RO505 6
Civilizace Španělska a Latinské Ameriky (B2/C1) 2RO462 6
Efektivní komunikace v obchodní praxi – francouzsky (C1) 2RO503 6
Reálie německy mluvících zemí (C1) 2NJ419 6
Efektivní komunikace v obchodní praxi – španělsky (C1) 2RO461 6

Uplatnění absolventů

  • nadnárodní či zahraniční firmy a organizace
  • tuzemské organizace se zahraniční účastí či se zahraničím spolupracující
  • diplomacie a cestovní ruch

Co říkají absolventi?

Oksana Kolárik

Senior Learning Consultant
ADP Employer Services Česká republika, a.s.

Komerční jazyky? Za mě jednoznačně přínosné ve všech směrech. Skvěle mě to připravilo na práci v multikulturním a multijazykovém prostředí ve vysněném odvětví Human Capital Managementu (HCM), kde působím  od roku 2010 až do současnosti. Kromě možnosti zdokonalit se řečových dovednostech v cizích jazycích mi studium umožnilo i komplexní zlepšení mých soft skills v oblasti argumentace, asertivity i rétoriky.

David Řehulka

Economic Diplomacy Officer
Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Vedlejší specializace Komerční jazyky v kombinaci angličtiny a francouzštiny v mém případě byla skvělá volba, jelikož kurzy v obou jazykových variantách byly skvěle sestaveny, obsahově zvládly pokrýt nejen mnoho ekonomických a politických témat a reálii, ale také pokročilou gramatiku a písemný projev, což využívám i v profesním životě. V současnosti pracuji na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, kde jsem již měl možnost oba jazyky aktivně využít.

Františka Brávková

Stáž v Odboru států subsaharské Afriky
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Vedlejší specializaci Komerční jazyky jsem si zvolila za účelem prohloubení znalosti odborné terminologie, kterou člověk během běžné konverzace nenabude. Nejednalo se však pouze o odborné ekonomické termíny, předměty vedlejší specializace mě pozitivně překvapily především tím, že rozšířily mé znalosti i v oblasti kulturních a politických témat. Nabyté vědomosti v obou jazycích jsem měla možnost uplatnit během mé stáže v Bruselu a do teď z nich čerpám na mém postu na Ministerstvu zahraničních věcí, kde působím jako stážistka na odboru subsaharské Afriky.

Tomáš Kropík

Manager for German Speaking Markets
Carhunters

Vedlejší specializaci Komerční jazyky bych doporučil všem studentům, které baví cizí jazyky a chtějí se v nich dále zlepšovat a především je využívat ve svém profesním životě. Jedná se navíc o jedinou možnost, jak pokračovat ve výuce dvou cizích jazyků i na navazujícím magisterském stupni studia. Díky svému zájmu o cizí jazyky a o automobilový průmysl jsem měl možnost během navazujícího magisterského studia na FMV absolvovat půlroční stáž v AUDI AG v Ingolstadtu v sales oddělení exportu ojetých vozů na evropské trhy.

Markéta Krulišová

Real Estate Trainee
Amundi

Vedlejší specializace Komerční jazyky pro mě byla jasnou volbou, vzhledem k tomu, že během bakalářského studia jsem měla povinné jazykové kurzy angličtiny a francouzštiny a volitelně jsem studovala také španělštinu a chtěla jsem se v dovednostech dále rozvíjet. Měli jsme možnost zúčastnit se několika zajímavých akcí s rodilými mluvčími. Pracuji ve firmě, jejíž hlavní sídlo je ve Francii, takže můžu získané zkušenosti z hodin francouzštiny využít při komunikaci s francouzským vedením nebo také při práci samotné.

Spolupracujeme

  • španělština: Obchodní oddělení Španělského velvyslanectví (dlouhodobá a kvalitní spolupráce s experty z praxe). V průběhu semestru se v kurzu vystřídá 10-15 expertů z různých odvětví (firmy, organizace, instituce).
  • francouzština: 1-2 externí návštěvy přímo v kurzu, nebo formou zvané přednášky.

 

Další informace

Garant: prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc.

Ident: 2KJ

O vedlejší specializaci si můžete přečíst také na těchto stránkách:

Komerční jazyky