Hledat
Pokročilé hledání
Politologie

Doktorské studium Politologie na VŠE nabízí prohloubení znalostí v oboru politiky a politických věd. Díky společnému ekonomickému základu doktorského studia VŠE získává absolvent kombinované znalosti ekonomie a politiky, což je pro pochopení moderního světa jedna z klíčových vazeb. Toto studium je možné doporučit jak lidem, kteří se chtějí věnovat profesionálně politice, tak lidem z ekonomické sféry, kteří s politikou přicházejí každodenně do styku. Doktorandské studium politologie lze doporučit zejména badatelům, kteří se chtějí zabývat politickou vědou profesionálně jako vědci nebo pedagogové. Studium politologie v rámci doktorandského studia poskytuje znalosti, které jsou nezastupitelné jak pro kompetentní rozhodování v rámci institucí politického systému, tak i pro efektivní rozhodování firem, pro něž tvoří  politické zájmy přirozený rámec jejich aktivity. V rámci užší specializace doktorandů  umožňuje  katedra  poměrně širokou škálu zaměření doktorské práce - od politologických analýz historických témat a politického myšlení, přes komparativní studia politických systémů či politických jevů, až po analýzu jevů moderního politického procesu.