5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Mezinárodní obchod

Do tohoto oboru se již uchazeči nepřijímají od akademického roku 2016/2017

Tento studijní obor umožňuje další profesní  růst vysokoškolsky vzdělaných odborníků  získáním vědecké kvalifikace v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů. Studium prohlubuje znalosti tohoto širokého a dynamicky se vyvíjejícího oboru a rozvíjí schopnosti a dovednosti v uplatňování vědeckých metod při výzkumu  této oblasti. Vychovává odborníky k samostatné tvůrčí práci a koncepčnímu přístupu k řešení  problémů mezinárodních ekonomických vztahů a k uplatňování nových poznatků v praxi.

Uchazeči o tento studijní obor mohou být absolventi vysokých škol jak ekonomického zaměření, tak i jiných oborů humanitních či technických. Volba studovaných předmětů umožňuje přizpůsobit strukturu absolvovaných kursů  předchozímu vzdělání uchazeče i konkrétnímu zaměření jeho disertační práce.

Absolventi doktorského studia mezinárodních ekonomických vztahů nacházejí uplatnění především na vědeckovýzkumných pracovištích v základním i aplikovaném výzkumu, na vysokých a odborných školách, v orgánech státní správy a na zastupitelských úřadech v zahraničí, ve veřejnoprávních institucích, v mezinárodních organizacích
a v podnikatelské sféře v tuzemsku i v zahraničí.

Novinka: Pro rok 2015 vypisuje KMO ve spolupráci se Škoda Auto a.s. téma: Strategie Škoda Auto a.s. pro čínský trh. Více informací naleznete zde.