Hledat
Pokročilé hledání
Den otevřených dveří

Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE v Praze pořádá každoročně Den otevřených dveří pro zájemce o studium. Uchazeči mohou nahlédnout do vysokoškolského prostředí v žižkovském kampusu, dozvědí se podrobné informace o jednotlivých oborech a možnostech, které svým studentům FMV nabízí. Nejaktuálnější informace o důležitých termínech a přijímacím řízení jsou také dostupné na Facebooku FMV VŠE Přidej se k nám!

PROGRAM

Již tradičně se celý den sestává z těchto částí:

  • celofakultní přednáška: informace o studiu na FMV od vedení fakulty + FMV očima současných studentů
  • přednášky jednotlivých oborů: přítomní jsou jak garanti, tak současní studenti
  • prohlídka školy

 

První část dne se koná v největší aule na VŠE, v rámci níž vedení fakulty představí zájemcům o studium obecné informace o nabízených oborech, přijímacím řízení aj. Na úvodní přednášku navazuje studentská část - FMV očima studentů. V ní současní studenti představí uchazečům průběh celého semestru a zkouškového období, nastíní pestré možnosti mimoškolních aktivit a v neposlední řadě je seznámí s možnostmi studia v zahraničí.

V druhé části programu se zájemci přesunou do moderních učeben Rajské budovy, aby si vyslechli konkrétní informace o oborech přímo od jejich garantů. I zde jsou přítomní současní studenti, kteří uchazečům představí své dosavadní zážitky ze studia i přijímacího řízení. V případě zájmu je možné si během tohoto bloku vyslechnout až 3 oborové přednášky.

Během celé odpolední části mají uchazeči možnost zúčastnit se prohlídky vysokoškolského areálu, během níž se mohou mimo jiné na cokoliv zeptat přímo studentů. Případné dotazy je též možné klást na společné dopolední části, ale i v rámci jednotlivých oborových přednášek.

Proč si tedy DOD FMV nenechat ujít?

Dozvíte se:

  • jaké možnosti fakulta studentům nabízí;
  • jaké přednosti mají jednotlivé vyučované obory;
  • jak probíhá přijímací řízení;
  • jak jsou s FMV spokojení její současní studenti;
  • jak vyplnit přihlášku;
  • jaká je nabídka mimoškolních aktivit a možnosti studia v zahraničí;
  • ... a mnoho dalšího!

Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz.

Jak vypadaly předchozí DOD FMV?

Den otevřených dveří 2018 (videozáznam)

Den otevřených dveří 2017 (videozáznam)

Den otevřených dveří 2015 (videozáznam)

Den otevřených dveří 2013 (fotogalerie)

Den otevřených dveří 2013 (videozáznam)