VŠE Alumni Homecoming

V sobotu 21. října zažila VŠE největší setkání absolventů VŠE Alumni Homecoming k příležitosti oslav 70 let školy, na které přišlo 3250 návštěvníků. Velmi nás těší, že mnoho z nich bylo z řad absolventů Fakulty mezinárodních vztahů. Někteří navíc přijeli s celými rodinami. Věříme, že si rodinný program užili i ti nejmenší.

Největší úspěch měly přednášky významných absolventů a jiných osobností spojených s VŠE. Naše fakulta přispěla do programu přednáškami dvou svých absolventů, kterým se podařilo naplnit celé posluchárny. Martin Klčo zaujal svým povídáním o zkušenostech s marketingem kampaně prezidenta ČR Petra Pavla „Jak se dělá flanelová revoluce“. Na hlavní stagi vystoupil ekonom a vrcholový manažer Martin Jahn s přednáškou „Globální krize nebo nový normál?“.

Nechybělo ani setkání s děkanem fakulty a setkání absolventů podle studijních programů.

Rektor doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. společně s vedením školy také slavnostně zakrojil dort k 70. výročí založení VŠE.

Na kulturní stagi vystoupil Symfonický orchestr VŠE, Sbor VŠE a Folklórní soubor Gaudeamus VŠE. Návštěvníci si mohli vyzkoušet i swing. Celý program zakončila skupina Ajn Kesl Buntes a afterparty s DJ Andy Road.

Děkujeme našim absolventům, že si nenechali VŠE Alumni Homecoming ujít. Jsme rádi za tuto možnost se společně setkat a povídat si o dění na FMV.

Těšíme se na další příležitost! Neváhejte proto přijít na akce absolventského klubu FMV Alumni Club, který je otevřený všem našim absolventům.