Proběhlo slavnostní zahájení přípravného kurzu na přijímající řízení do institucí EU

Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické a Univerzita Karlova startují společný přípravný kurz na testy EPSO, který jeho účastníkům pomůže zvládnout přijímací řízení do institucí Evropské unie.

Úspěšné zvládnutí otevřených výběrových řízení je branou k vyššímu zastoupení občanů ČR v institucích Evropské unie. Účastníci nově otevíraného kurzu se seznámí s možnostmi práce pro orgány a instituce EU a připraví se na přijímací testy pořádané Evropským úřadem pro výběr personálu (EPSO – European Personnel Selection Office). Inovativní kurz je určen pro absolventy vysokých škol, případně studenty posledního ročníku magisterského studia, kteří hodlají rozvíjet svou kariéru v EU.

Přípravu kurzu zajišťuje doc. Nicole Grmelová, vedoucí Katedry podnikového a evropského práva.

Slavnostního zahájení se účastnila Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise, Miloš Vystrčil, předseda Senátu Parlamentu ČR, Pavel Hnát, prorektor VŠE v Praze a Milena Králíčková, rektorka UK.

„Kurz, který posílí postavení občanů České republiky v evropských institucích, má velký smysl. Podporu našich absolventů v cestě za vysněnou prací vnímám jako součást úkolu univerzit. Vzděláváme generace lidí, kteří posunou a využijí nabyté znalosti ke zlepšování stavu naší společnosti. Získat post v úřadech EU je skvělou příležitostí, jak své vysokoškolské znalosti uplatnit,“ uvedla rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.

Jednotlivé moduly zapojených vysokých škol se vzájemně doplňují a společně tvoří komplexní materiál, na jehož základě budou uchazeči dobře přichystáni na výběrová řízení, aby mohli zahájit kariéru v EU. Kurz simuluje jednotlivé fáze výběrových řízení, představuje metody, jak jej úspěšně zvládnou, a poskytne účastníkům i zpětnou vazbu. Účastníci si osvojí znalosti o služebním řádu institucí, právním postavení úředníků EU a jejich kariérních příležitostech. Kurz se zaměřuje zejména na vstupní testy, které se dělají na počítačích (tzv. computer based tests, CBT), a hodnotící centrum (assessment centre). Testy zde budou zaměřeny na verbální, numerické i abstraktní uvažování.

„Moduly zajišťované Fakultou mezinárodních vztahů VŠE v Praze jsou v plném rozsahu  online, sestávají z videopřednášek a práce zadané v elektronickém systému Moodle, přičemž osobní setkání jsou plánována jako webináře. Do výuky jsou zařazovány moderní metody, jako je např. poskytování zpětné vazby na výstupy spolužáků (peer review), či poslech podcastů úspěšných absolventů testů EPSO. V případě vyššího počtu studentů předpokládáme jejich rozdělení na webináře do více skupin, aby bylo možné poskytnout dostatečně individualizovanou zpětnou vazbu. Úspěšné absolvování kurzu vyžaduje velmi pokročilou znalost anglického jazyka, pouze část věnovaná verbálnímu uvažování pracuje s češtinou, protože tuto část výběrového řízení lze absolvovat také v českém jazyce,“ uvedla prorektorka pro mezinárodní vztahy Vysoké školy ekonomické v Praze, Hana Machková.

S ohledem na dva typy výběrových řízení (všeobecné zaměření a specialista) je kurz určený absolventům vysokých škol z různých oborů. Výběrová řízení na pozice administrátorů se všeobecným zaměřením (generalist) jsou přístupná všem absolventům VŠ. U specializovaných pozic jsou zváni specialisté se zaměřením na IT, kybernetiku a datovou analytiku nebo odborníci na přírodní vědy – pro oblasti, jako je energetika, životní prostředí a klima. Kurz je vhodný zejména pro absolventy ekonomie a financí, jazykových oborů nebo kreativních disciplín (digitální tvorba obsahu, sociální sítě) či společenských věd (právo, politologie).

Evropské instituce a orgány představují přibližně 60 000 pracovních míst. Práce pro EU neznamená jen zaměstnání v Komisi, Radě EU nebo Evropském parlamentu. Najít uplatnění lze i v dalších orgánech či institucích, které se specializují na určitou oblast: Účetní dvůr, Výbor regionů, Evropská služba pro vnější činnost a další. 

I když většina zaměstnanců působí v Bruselu nebo v Lucemburku, některá místa jsou v jednotlivých členských státech EU, kde se nacházejí zastoupení Komise a kanceláře Evropského parlamentu. Kromě toho lze nalézt uplatnění i v některé ze 48 agentur specializujících se na konkrétní oblasti, které jsou umístěny po celé EU. S více než desítkou tisíc zaměstnanců jsou agentury třetím největším zaměstnavatelem po Komisi a Evropském parlamentu. Jedna z nich – Agentura Evropské unie pro kosmický program – sídlí v Praze. Pro evropské instituce lze pracovat i mimo EU, Evropská služba pro vnější činnost spravuje delegace EU ve třetích zemích. Navíc má EU zastoupení u řady mezinárodních organizací.

Všechny informace o kurzu najdete na www.CesidoEU.cz

 

Proběhlo slavnostní zahájení přípravného kurzu na přijímající řízení do institucí EU