FMV má nové absolventy MPA programu Sportovní diplomacie

FMV slavnostně předala diplomy 10 absolventům MPA programu Sportovní diplomacie. Program Sportovní diplomacie, na kterém FMV VŠE úzce spolupracuje s Českým olympijským výborem, běží na FMV v režimu celoživotního vzdělávání již šestým rokem. Studenti po úspěšném absolvování programu obdrželi titul Master of Public Administration (MPA).

Program využívají nejen sportovní svazy jako možnosti, jak zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců, ale je rovněž otevřen pro širokou veřejnost,“ říká koordinátorka programu na FMVMgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. V průběhu posledních pěti let programem prošli zástupci sportovních svazů i aktivní sportovci. Mezi nimi například olympioničky basketbalistka Ilona Burgrová či atletka Lenka Masná nebo šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek, lyžařka Klára Křížová a slovenský olympijský vítěz Matej Tóth. „Program Sportovní diplomacie je jednou z cest, jak zvýšit zastoupení České republiky v mezinárodních sportovních institucích a posílit tak vliv českého sportu ve světě,“ doplňuje Kateřina Kočí.

MPA Sportovní diplomacie je koncipován jako dvousemestrální program celoživotního vzdělávání. Studenti absolvují 10 předmětů. Věnují se oblastem sportovní diplomacie, organizace a financování sportu, práva, negociace a argumentace, komunikace a práce s médii, managementu a marketingu, základům protokolu a etikety nebo mezikulturní komunikace.

Zaujal Vás MPA program Sportovní diplomacie? Přečtěte si více zde.

FMV má nové absolventy MPA programu Sportovní diplomacie