Předsednictvo FMV Alumni Clubu na další dva roky zvoleno! Podívejte se na 7 (staro)nových členů Board of Alumni.

Od 10. do 20. června 2020 probíhaly v pořadí již druhé volby do Board of Alumni, předsednictva fakultního Alumni Clubu.

A my Vám nyní přinášíme výsledky!

Členové Board of Alumni (2020 – 2022) se stávají:

Economics of Globalization and European Integration – Vít Rožmberský

Evropská integrace – Jan Kotík

International Business – Milan Hašek

International and Diplomatic Studies – Nicola Lukovicsová

Mezinárodní obchod – Jindřich Henzl

Mezinárodní politika a diplomacie – Petra Skrbková

Podnikání a právo – Kristina Tůmová

FMV Alumni Club je klubem pro všechny absolventy FMV! Je tu od toho, aby propojoval absolventy nejen mezi sebou, ale i s fakultou a jejími současnými studenty.

A jak klub funguje? Řídí ho Board of Alumni v čele s prezidentem, všichni z řad absolventů FMV. V Board of Alumni by měl být jedním členem zastoupen každý magisterský program na FMV. Členové pak jmenují prezidenta, kterým se stane jeden z nich.

Na základě hlasování, kterého se mohli účastnit všichni absolventi FMV, byli vybráni následující členové Board of Alumni s největším počtem hlasů za daný magisterský program. Board of Alumni pak ze svých členů jmenuje prezidenta FMV Alumni Clubu.

Hlasů celkem: 430

Z toho neplatných: 34

S tímto projektem nám pomáhá: