FMV úspěšně zakončila první ročník nového Alumni mentoring programu. Jaký byl? A jaký bude ten další?

FMV spustila 1. ročník Alumni mentoring programu, který spojuje studenty s absolventy, na začátku minulého akademického roku. Program trval 8 měsíců a propojil 59 mentorů & 59 mentees.

První ročník FMV Alumni mentoring programu začal v říjnu 2019 Welcome meetingem, kde se mentoringové dvojice setkaly poprvé. Večer zahájil děkan FMV doc. Josef Taušer, který poděkoval absolventům i studentům a vyzdvihl důležitost propojení studia s praxí. Následně čekal mentory a mentees workshop o tom, co je čeká, tedy o mentoringu. Od podzimu do května se pak jednotlivé dvojice scházely už podle svých individuálně domluvených pravidel.

Jaký program byl pro naše mentory?

Program byl nastaven velmi flexibilně, a tak záleželo na každé dvojici, čemu se bude věnovat. Nejčastěji však studenti s absolventy řešili pracovní možnosti a kariéru včetně výběru budoucího zaměstnání, CV, pohovorů nebo třeba firemní kultury, dále osobní rozvoj, jako třeba jednání s lidmi, stres a motivaci, své vlastní studium, ale i osobní a rodinný život a odborné znalosti obchodu, financí, marketingu, managementu diplomacie a dalších oborů včetně sdílení pracovních a osobních zkušeností mentora.

A co říkají naši mentees?

V průběhu akademického roku byl pro mentory a mentees plánován komunikační workshop a program měl být v květnu oficiálně zakončen závěrečným setkáním. Do událostí však zasáhla mimořádná opatření a tak se tyto akce bohužel neuskutečnily. Mentoringové dvojice ale i přesto dokončily své schůzky online nebo osobně v průběhu léta, za což jim patří velké díky.

mentorů & mentees bylo zapojeno v 1. ročníku Alumni mentoring programu

hodin trvalo párování na základě přihlášek a motivačních dopisů studentů a profilů absolventů

různých oborů od marketingu, přes mezinárodních obchod až po IT nebo finance je zastoupeno našimi mentory – absolventy

Chcete se zapojit do druhého ročníku a poznat zajímavého absolventa, s kterým se posunete dál?

Přihlaste se jako Mentee. Přihlášky jsou otevřeny do 2. 10. 2020. Více informací najdete zde.

Více o FMV Alumni mentoring programu najdete na webu v části pro mentees a pro mentory.

Na nastavení celého programu s fakultou spolupracovala zakladatelka spolku Odyssey mentoring, který se věnuje mentoringu již od roku 2009. Tímto bychom Odyssey velmi rádi poděkovali za spolupráci, podporu a čas, který nám věnovali.

Těšíme se na 2. ročník!

 

S tímto projektem nám pomáhá: