5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Hledat
Pokročilé hledání
Manažer obchodu

Manažer Obchodu je ucelený tříletý program vhodný pro zvyšování kvalifikace managementu obchodních společností, který vytvořila Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (FMV VŠE) ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR). 18. června 2010 převzalo 20 studentů z rukou děkanky FMV prof. Zadražilové a předsedy Rady SOCR pro vzdělávání doc. Vomáčky certifikáty o úspěšném absolvování prvního ročníku.

Po ročním pilotním projektu byl celý bakalářský program schválen Vědeckou radou FMV VŠE, rektorem předán k posouzení Akreditační komisi ČR a následně akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako bakalářský studijní program v kombinované formě.

Od akademického roku 2011/12 mohou být uchazeči v případě úspěšného vykonání přijímacích zkoušek přijati k řádnému studiu na VŠE a získat titul bakalář – Bc.

Podrobné informace o profesně orientovaném bakalářském programu a přihlašování naleznete zde.

Informace o bakalářském programu Manažer obchodu naleznete zde.

Mimo to bude nadále nabízena výuka i v rámci programu celoživotního vzdělávání. Zájemci si mohou vybírat i pouze jednotlivé předměty (kurzy). V případě úspěšného zvládnutí předmětů/bloků programu celoživotního vzdělávání obdrží účastníci certifikát osvědčující absolutorium.

Cílem programu je nabídnout pracovníkům, kteří již mají praxi v obchodních firmách, pochopení základních ekonomických kategorií a zasazení praktických zkušeností do širšího rámce. Studijní program kombinuje nezbytný obecně teoretický základ studia (ekonomie, statistika), podnikohospodářské discipliny (marketingové řízení, management, finanční řízení, obchodní právo, pracovní právo, manažerská informatika), bloky zaměřené na osobní rozvoj i specializovaný blok zaměřený na oblast retailingu (retail management, retail marketing, výzkum trhu). Výuka probíhá kombinovanou formou během deseti třídenních soustředění  (pátek, sobota, neděle jednou za tři týdny). Soustředění probíhá vždy k  jednomu předmětu a je podpořeno e-learningovým studiem a multimediálními záznamy výuky, které slouží k zopakování obtížnějších pasáží.