Uchazeči přihlášení do voleb kandidáta na jmenování děkanem Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze

Do volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze pro funkční období od 1. února 2024 do 31. ledna 2028, vyhlášených Akademickým senátem Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV), se přihlásili níže uvedení kandidáti (v abecedním pořadí):

  • doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. 
  • doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. 

Podané návrhy převzala volební komise AS FMV, otevřela je a zkontrolovala jejich formální i věcnou shodu. Podané dva návrhy všem podmínkám odpovídají. Níže jsou přiloženy životopisy a programové cíle obou kandidátů.

Veřejná prezentace proběhne ve středu 15. listopadu 2023 od 14:30 h do 16:15 v posluchárně RB 210.

Volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze se uskuteční na zasedání AS FMV dne 23. listopadu 2023 od 13:00 h v zasedací místnosti NB 244.

Kandidáti na volbu děkana