Ing. Pavel Černý, Ph.D. byl jmenován vedoucím Katedry cestovního ruchu

V úterý 1. listopadu byl Ing. Pavel Černý, Ph.D. jmenován vedoucím Katedry cestovního ruchu na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Do funkce ho jmenoval děkan FMV doc. Josef Taušer na pětileté funkční období.

Jaká je Vaše role jako vedoucího katedry? Proč jste se jím chtěl stát?

Zatímco na jaře mě nabídka pana děkana vést katedru překvapila, na podzim jsem přihlášku do výběrového řízení na vedoucího katedry podával s odhodláním uspět při realizaci své vize budoucího rozvoje katedry. S úctou k jejich profesi bych si dovolil svoji roli přirovnat k režisérům filmů. Na rozdíl od hereckých hvězd není jejich tvář prezentována na plakátech, přesto úspěch či neúspěch filmu leží na jejich bedrech. Jako dirigenti musí vyladit jednotlivé umělce a jejich nástroje do harmonického celku. Vnímám se z části jako vizionář, z části jako inovátor, z části jako krizový manažer a nejvíce jako režisér. Mám zájem na tom, aby byl nový příběh naší katedry obrazně řečeno filmovým blockbusterem s  hvězdami, pod nímž budu podepsán.

Co vás na této práci nejvíce baví?

Na práci mě nejvíce baví setkávání s motivovanými, aktivními a zvídavými studenty, např. ze studentského klubu CUFR. Aniž si to uvědomují, jsou pro mě neustálým zdrojem inspirace. Paradoxně, setkávání se studenty s rolí vedoucího zcela nesouvisí, ale právě kombinace pedagogiky, výzkumu a manažerských činností na pozici vedoucího katedry je pro mě velice obohacující. Rád se také potkávám s inspirativními kolegyněmi a kolegy z celé VŠE, ale i ostatních univerzit včetně zahraničních, a z praxe. Baví mě sledovat, když se věci posouvají dál, i přesto, že nyní je příliš brzy na hodnocení.

Jaké jsou budoucí vize a výzvy v oboru Turismu a hospitality?

Turismus a hospitality považuji za pestré a multidisciplinární obory a v tomto duchu vnímám i jejich budoucnost. Nevyhnou se propojení s dalšími, možná na první pohled ne až tak  souvisejícími obory. Mám za to, že digitalizace, umělá inteligence, big data, blockchain a udržitelnost, resp. udržitelný růst a resilience, nejsou ani tak tématy pro budoucnost, jako spíše pro současnost turismu a hospitality.

S čím nejzajímavějším se v práci setkáváte?

Odpověď na tuto otázku se v podstatě shoduje i s tím, co mě zároveň na mé práci baví. Aktuálně je pro mě zajímavou a zároveň náročnou výzvou příprava nových akreditací bakalářského a magisterského programu Turismus a hospitality management A doslova jsem nadšen z toho, jak se vydařila katedrální akce INNOV8 v rámci inovačního týdne ve výuce. Kontakt a diskuze s těmi nejlepšími nám pomohou přenést inovace také na akademickou půdu.

Na webových stránkách katedry je představena její nová vize, mise a principy. Principy představují soubor základních hodnot, které specifikují misi katedry, a které se odráží jak v práci akademiků a zaměstnanců katedry, tak ve vztazích s kolegy akademiky v rámci FMV i VŠE, studenty, praxí a širokou veřejností.

Ing. Pavel Černý, Ph.D. byl jmenován vedoucím Katedry cestovního ruchu