Katedru cestovního ruchu řídí od 1. dubna Pavel Černý

Děkan FMV doc. Josef Taušer pověřil od 1. dubna 2022 řízením Katedry cestovního ruchu Ing. Pavla Černého, Ph.D. Vedení katedry převezme od Ing. Liběny Jarolímkové, Ph.D., která byla v jejím čele čtyři roky.

Do čela katedry přichází se zkušenostmi z akademické i privátní sféry. Přes 20 let působí jako poradce strategického řízení pro soukromý a veřejný sektor se zaměřením na investiční a neinvestiční projekty, projektové řízení a financování projektů ze zdrojů EU. V praxi se také věnuje analýze, přípravě a implementaci strategií, zejména v regionálním rozvoji, také udržitelnému rozvoji a lokální energetice. Jako předseda přes 8 let řídí Místní akční skupinu Mezilesí, neziskový subjekt v oblasti regionálního rozvoje, působí také v odborných, řídicích a poradních orgánech, v minulosti mj. monitorovacím výboru programu OP PIK. Z akademické sféry má zkušenosti z Katedry podnikového a evropského práva, kde obhájil svou disertační práci, a Katedry mezinárodních ekonomických vztahů, kde vyučuje předmět „Projektový management fondů EU“.

Pavel Černý vystudoval VŠE v Praze, obory Mezinárodní obchod a Podnikovou ekonomiku a management. Doktorské studium absolvoval v oboru Obchodní a mezinárodní hospodářské právo.

Těšíme se na spolupráci!