Francouzský velvyslanec přednášel v předmětu Světová ekonomika na FMV

Na FMV přednášel v pondělí 12. dubna francouzský velvyslanec Alexis Dutertre. Online přednáška na téma Priority francouzského předsednictví v Radě EU proběhla v rámci předmětu Světová ekonomika v anglickém jazyce.

Pan velvyslanec v rámci svého vystoupení shrnul a vysvětlil priority nadcházejícího francouzského předsednictví a reagoval na dotazy studentů a účastníků přednášky. Dotazy, z nichž některé byly položeny ve francouzštině, směřovaly hlavně do oblasti zahraniční politiky, vlády práva a vztahů mezi zeměmi předsednického tria,“ uvedl doc. Pavel Hnát, garant předmětu a zároveň proděkan fakulty.

Přednáška výborným způsobem zarámovala téma ekonomice evropské integrace, na které se v rámci kurzu Světová ekonomika právě chystáme a velmi relevantní byla i pro probíhající výzkumný projekt TAČR, který na fakultě řešíme,“ doplnil doc. Hnát.

V rámci své návštěvy se francouzský velvyslanec také setkal s rektorkou Hanou Machkovou a zapsal se do knihy návštěv VŠE.

Francouzský velvyslanec přednášel v předmětu Světová ekonomika na FMV