Nový projekt TAČR: Předsednické trio v Radě EU: co lze očekávat od našich partnerů?

Od 15. února 2021 začal tým složený z odborníků z Katedry mezinárodních studií a diplomacie a Katedry mezinárodních ekonomických vztahů VŠE a z Katedry mezinárodních ekonomických vztahů EkF VŠB-TUO řešit projekt výzkumu Technologické agentury ČR s názvem „Předsednické trio v Radě EU: co lze očekávat od našich partnerů?“ Jedná se o další tendr v rámci výzvy BETA2 Technologické agentury ČR.

 

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem je zjištění, jaký obsah předsednického programu nadcházejícího tria FR-CZ-SE
by patřičně reflektoval (předběžné) národní priority (popř. prioritní oblasti) předsednictví příslušných zemí, a to s ohledem na doporučení, která z toho plynou pro ČR při vyjednávání společného programu. Dílčími cíli tedy jsou: předběžná identifikace hlavních národních priorit jednotlivých členů předsednického tria a možných vyjednávacích pozic; identifikace možných společných oblastí, na které by bylo vhodné se zaměřit v přípravě společného předsednického programu tria (a zároveň představení kontroverzních oblastí, kterým by bylo vhodné se vyhnout); vytvoření přehledu pozic ostatních členů tria k oblastem, které lze předpokládat jako priority ČR (identifikace “třecích ploch” a oblastí možné spolupráce).

Řešitelský tým:

  • doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D., KMSD, hlavní řešitel
  • doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D., KMEV
  • Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D., KMSD
  • Mgr. Jarolím Antal, Ph.D., KMEV
  • doc. Ing. Michaela Staníčková, Ph.D., KMEV EkF VŠB-TUO
  • Ing. Lukáš Melecký, Ph.D., KMEV EkF VŠB-TUO

Doba řešení:

Řešení projektu začíná 15. února 2021 a končí 30. dubna 2021.

Identifikační číslo:

TIRDUVCR932MT05