Aktuality

Vyhlášení interní grantové soutěže (IGS) 2023

Interní grantová agentura Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) vyhlašuje výběrové řízení na projekty zahájené v r. 2023 v rámci soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorského nebo magisterského studijního programu. Interní grantová soutěž je zejména určena pro studenty doktorského studia. Doba řešení vědeckého projektu v rámci IGS je 12 – 36 […]

Vyhlášení interní grantové soutěže (IGS) 2023

Podpora excelence v doktorských studijních programech

Podpora excelence v doktorských studijních programech Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze pro akademický rok 2022/23   Cíl podpory: podpořit nadané doktorandy prezenční formy doktorského studia s potenciálem špičkových vědeckých výstupů; zvýšit jejich publikační výkonnost s důrazem na kvalitu; intenzivně je zapojit do výzkumné činnosti probíhající na fakultě. Organizace podpory: podpora je koordinována doc. Mgr. Ing. Radkou […]

Podpora excelence v doktorských studijních programech

doc. Vlčková a Ing. Smělá ve výzkumném projektu Kolumbijské univerzity „Emerging Market Global Players“

Projekt „The Emerging Market Global Players (EMGP)“, původně pod Columbia Center on Sustainable Investment Kolumbijské univerzity, sdružuje výzkumníky v oblasti přímých zahraničních investic z předních univerzit a institucí. Cílem projektu je vypracování reportů o největších nadnárodních společnostech pochádzejících z vybraných rovíjejících se trhů. Tyto reporty zahrnují podrobné informace o aktivitách těchto společností v zahraničí, včetně […]

doc. Vlčková a Ing. Smělá ve výzkumném projektu Kolumbijské univerzity „Emerging Market Global Players“

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: