FMV získala další projekt TAČR. Odborníci budou zkoumat dopady poklesu cen ropy na producentské státy.

Od 1. srpna 2020 začal tým složený z odborníků Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka a Katedry světové ekonomiky řešit projekt aplikovaného výzkumu Technologické agentury ČR s názvem Výzkum dopadů na producentské státy v sousedství EU. Jedná se o další tendr v rámci výzvy BETA2 Technologické agentury ČR. Výsledky projektu budou sloužit Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

Cíl projektu:

Cílem řešení projektu bude identifikace pravděpodobných politických, ekonomických, případně sociálních dopadů vývoje trhu s ropou (resp. poklesu ceny ropy) na ekonomiky těch států v okolí EU, které jsou závislé na vývozu energetických surovin na evropský kontinent.

S ohledem na specifické potřeby české zahraniční politiky bude důraz kladen zejména klíčové regiony Blízkého východu a severní Afriky (MENA), Ruské federace a Střední Asii. Podrobnější analýza bude provedena pro Ruskou federaci a Ázerbájdžán, jakožto hlavní partnery České republiky v dovozu ropy, jejichž (ne)stabilita má současně signifikantní dopady na evropský kontinent.

Z časového hlediska budu sledovány primárně důsledky poklesu ceny ropy v roce 2020, způsobené dvěma významnými silami: cenovou válkou mezi Ruskem a Saúdskou Arábií na straně nabídky a prudkým globálním ekonomickým poklesem vyvolaným mimo jiné pandemií COVID-19 na straně poptávky.

Řešitelský tým:

doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.

doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.

hlavní řešitel
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka

doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.

doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.

Katedra světové ekonomiky

Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D.

Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D.

Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka

  • Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D., Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
  • Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D., Ústav mezinárodních vztahů

Doba řešení:

října 2020 – 31. prosince 2020

Identifikační číslo:

TITDMZV930