FMV se zapojí do řešení projektů Technologické agentury ČR pro MZV a Úřad vlády

Odborníci z FMV VŠE se kvalifikovali jako řešitelské týmy několika projektů výzvy BETA2 Technologické agentury ČR. Program je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a inovací pro potřeby orgánů státní správy, jako třeba Ministerstvo zahraničních věcí ČR nebo Úřad vlády ČR.

Do projektů budou zapojeni i další experti z FMV.