Náležitosti přihlášek a podmínky přijetí

Děkujeme Vám za zájem o studium na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Na následujících stránkách naleznete podmínky přijetí a podrobnosti ohledně náležitosti vaší přihlášky a také kontakty na naše studijní referentky:

Těšíme se na setkání u přijímacích zkoušek.

Applications in English

For information about our English taught programs‘ admission procedures please visit their respective websites: