Zrušení výuky od 11. 3. 2020 a mimořádná opatření VŠE na FMV

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, které zakazuje s účinností od 11. března 2020 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole, vedení VŠE a děkani všech šesti fakult přijali následující rozhodnutí:

Děkan Fakulty mezinárodních vztahů konkretizoval způsob nahrazení výuky následovně:

  • Od pátku 13. března 2020 usiluje FMV v maximální míře o nahrazení přednášek on-line přenosy přes Teams.
  • Semináře budou od stejného data nahrazovány zadáváním samostatné práce on-line, s tím, že zpětná vazba bude poskytována mailem, přes InSIS nebo pomocí on-line přenosů přes Teams.
  • Konzultace studentům budou poskytovány v maximální míře pomocí emailu. Někteří vyučující nabídnou on-line schůzky v předem stanovených termínech.
  • Úřední hodiny studijního oddělení budou využity pro telefonické a mailové konzultace. Příjem žádostí studentů probíhá pouze elektronicky.

Podrobnosti a další pokyny k realizaci mimořádných opatření na FMV jsou pro studenty i zaměstnance k dispozici na intranetu.

Zrušení výuky od 11. 3. 2020 a mimořádná opatření VŠE na FMV