Z Prahy přes Brusel až do Argentiny: Kam vyjeli studenti FMV v roce 2022?

International in every aspect. Mezinárodní v každém aspektu. Toto heslo razí Fakulta mezinárodních vztahů nejen v rámci studia. Díky velké podpoře mobilit – studijních výjezdů i pracovních stáží – se studenti fakulty dostanou do celého světa na špičkové univerzity, do mezinárodních firem nebo veřejných institucí zastupujících Českou republiku v zahraničí.

V roce 2022 vyjelo celkem 396 studentů FMV, z toho 317 studentů na studijní pobyt a 79 studentů na pracovní stáž, za kterou jim byly uznány kredity do studijního plánu. Celkem 159 studentů vyjelo v rámci bakalářského studia a 237 v rámci studia magisterského.

Výjezdy podle zemí

1. Francie

1. Francie

Prvním nejčastějším cílem mobilit našich studentů byla v roce 2022 Francie, kam vyjelo celkem 50 studentů, z toho 44 na studijní pobyt a šest na pracovní stáž. Studenti pracovali např. ve společnosti Lasvit v Paříži nebo v Českém centru v Paříži. Studovali na školách jako Sciences Po Bordeaux, EM Normandie, EM Strasbourg Business School nebo EDHEC Business School Lille.

2. Německo

2. Německo

V roce 2022 bylo druhou nejpopulárnější destinací Německo, kam vyjelo celkem 47 studentů, z toho 40 na Erasmus a sedm na pracovní stáž. Na stážích studenti pracovali třeba pro společnost AUDI nebo v CzechTrade Düsseldorf. Mezi školy, které studenti navštívili, patří např. Hochschule Mainz / School of Business, Universität zu Köln, Universität Hamburg nebo Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin.

3. Belgie

3. Belgie

Třetí nejpopulárnější zemí byla Belgie, kam vyjelo 32 studentů FMV, 17 na studijní pobyt a 15 na pracovní stáž. Lví podíl na vysokém číslu má české předsednictví v Radě Evropské unie, díky kterému se do Bruselu vypravilo celkem třináct studentů FMV (viz oddíl české předsednictví v Radě EU se studenty FMV).

Studijní pobyty podle univerzit

Na jaké univerzity naši studenti vyjeli v roce 2022 nejčastěji?

 1. Management Center Innsbruck, Rakousko – 14 studentů

 2. EM Strasbourg Business School, Francie – 9 studentů

 3. EM Lyon Business School, Francie – 6 studentů

 4. Hochschule Mainz/School of Business, Německo – 6 studentů

 5. Nagoya University of Commerce and Business, Japonsko – 6 studentů

 6. Vienna University of Economics and Business, Rakousko – 6 studentů

Pracovní stáže podle institucí

Na jaké pracovní stáže a do jakých institucí vyjeli naši studenti v roce 2022 nejčastěji?

 1. Stálé zastoupení České republiky v Bruselu, Belgie – 13 studentů

 2. CzechTrade Düsseldorf, Německo – 4 studenti

 3. CzechTrade Chicago, USA – 4 studenti

 4. CzechTrade Bogota, Kolumbie – 3 studenti

 5. CzechTrade Vídeň, Rakousko – 3 studenti

 6. České Centrum Madrid, Španělsko – 3 studenti

České předsednictví v Radě EU se studenty FMV

V rámci českého předsednictví studenti FMV pomohli nejenom v Praze jako tzv. styční důstojníci, ale i v centru všeho dění – v Bruselu. Přímo na Stálém zastoupení České republiky se vypravilo třináct studentů FMV.

Nejvzdálenější destinace

Kam studenti FMV vyjeli nejdál do světa?

 1. University of Technology Sydney, Austrálie – 1 student

 2. CzechTrade Calgary, Kanada – 2 studenti

 3. Singapore Management University, Singapur – 4 studenti

 4. Sogang University, Jižní Korea – 2 studenti

 5. CzechInvest San Francisco, USA – 1 student

 6. Universidad Torcuato di Tella, Argentina – 1 student

Zajímavé stáže

Kde všude studenti FMV pracovali?

 1. AUDI AG, Německo – 1 student

 2. CERN, Švýcarsko – 1 student

 3. EXPO 2020 Dubai, UAE – 1 student

 4. LASVIT Paříž, Francie – 1 student

 5. Generální konzulát ČR v Torontu, Kanada – 1 student

 6. CzechTrade Bengalúr, Indie – 1 student

Z Prahy přes Brusel až do Argentiny: Kam vyjeli studenti FMV v roce 2022?