Výzkumný tým Katedry mezinárodního podnikání získal projekt TAČR

Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D.,  Ing. Alena Filipová, Ph.D, Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. a Ing. Jiří Zeman Ph.D. získali grant Technologické agentury ČR na tři roky. Hlavním navrhovatelem projektu je Mendelova univerzita v Brně, na projektu spolupracují například i zástupci Karlovy univerzity.

Projekt TQ01000183 realizuje program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA, Dílčí cíl 3: „Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění“ a má název „Podpora změny behaviorálních vzorců generace Z a návrh intervencí k prevenci plýtvání potravinami včetně hodnocení jejich impaktu“. Jak již název napovídá, projekt se zaměřuje na plýtvání potravinami v generaci Z. „Zaměření na tuto generaci je dáno tím, že na jednu stranu je gen Z velice citlivá k environmentálním tématům, na stranu druhou z výzkumů dlouhodobě vyplývá, že mladí lidé plýtvají ze všech nejvíce. A je to také tato generace, která postupně dochází do produktivního věku, zakládá vlastní domácnosti a je zde tak potenciál k ovlivnění jejich chování na několik desetiletí do budoucna,“ říká Ing. Veronika Mokrejšová, Ph. D., řešitelka za VŠE.

Úkolem týmu z VŠE bude provést velké deníkové šetření na 120 domácnostech generace Z z různých vrstev (studenti na kolejích, studenti bydlící s rodiči, pracující generace Z atd.) a porovnat naměřené množství s analýzou komunálního odpadu a dotazníkovým šetřením. Vzhledem k tomu, že se řešitelé dlouhodobě věnují také retailu, je součástí projektu rovněž výzkum zaměřený na vliv komunikace maloobchodních řetězců s obsahem apelů proti plýtvání potravinami na generaci Z. VŠE projekt rovněž podpoří makroekonomickou analýzou, aby byly vzaty v úvahu i inflace a další podstatné ukazatele. Ostatní partneři se v projektu budou věnovat zjišťování příčin plýtvání a motivacím k jeho snižování, ty budou vyhodnoceny na základě agent based modelu a machine learning. Podstatnou částí projektu je také vznik a vyhodnocení impaktu intervence generace Z ke snížení plýtvání potravinami prostřednictvím pilotní aplikace Wasteless a následně aplikace Wasteless 2.0.

Výzkumný tým Katedry mezinárodního podnikání získal projekt TAČR