Vyhlášení řádných voleb do AS VŠE na FMV

Vyhlášení řádných voleb do Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze na Fakultě mezinárodních vztahů (FMV)
(se začátkem funkčního období 13. 6. 2024 a koncem funkčního období 12. 6. 2027)

Akademický senát FMV Vysoké školy ekonomické v Praze svým usnesením ze dne 21. března 2024, v souladu s čl. 3 odst. 5 Volebního řádu Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze stanovuje:

  • termín voleb:             středa 24. dubna 2024
  • čas voleb:                    8:00 až 16:00

Volby budou probíhat elektronicky v InSIS.

Volby proběhnou ve volebním obvodu akademických pracovníků působících na FMV a ve volebním obvodu studentů zapsaných na FMV.

Jako volební obvod, v němž volí a jsou voleni studenti studijních programů neuskutečňovaných na fakultách, byl dne 14. 3. 2024 vylosován volební obvod studentů zapsaných na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze.


Přihlášky se podávají v elektronické podobě, výhradně ze školní mailové adresy, na adresu volbyasfmv@vse.cz, a to v následujícím znění:

Podávám tímto přihlášku kandidáta na člena Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze se začátkem funkčního období 13. 6. 2024 a koncem funkčního období 12. 6. 2027, ve volebním obvodu akademických pracovníků / studentů na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze.

Termín podání přihlášek je středa 17. dubna 2024, 12:00.


Předseda dílčí volební komise:
Ing. Jiří Sejkora, Ph.D.
Členové dílčí volební komise:
doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
Bc. Kristian Tomčo

 

V Praze dne 21. března 2024

Mgr. Alena Češková
předsedkyně Akademického senátu
Fakulty mezinárodních vztahů
Vysoké školy ekonomické v Praze


Usnesení o vyhlášení řádných voleb do AS VŠE na FMV ke stažení.

Vyhlášení řádných voleb do AS VŠE na FMV
  • Autor: PR FMV
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: