Výběrové řízení na místo vedoucí/ho Katedry mezinárodního podnikání

Děkanka FMV VŠE v Praze vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucí/ho Katedry mezinárodního podnikání (KMP) s nástupem od 1. 7. 2024.

Požadavky:

 • akademická hodnost profesor/docent,
 • manažerské schopnosti,
 • schopnost vést velké mezinárodní týmy,
 • znalost minimálně dvou cizích jazyků (znalost anglického jazyka nutná).

Uchazeč/ka předloží koncepci rozvoje KMP v rozsahu maximálně 10 stran s akcentem na následující oblasti a strategické priority fakulty:

 • personální a finanční zajištění činnosti katedry,
 • technologické změny a jejich projevy ve výuce a v předmětech katedry,
 • strategie rozvoje klíčových kompetencí pro 21. století, s důrazem na kvalifikační růst a osobnostní rozvoj,
 • podpora špičkových výsledků ve vědě a výzkumu, grantové činnosti a doktorském studiu

Přihlášky opatřené odborným životopisem zašlete prosím elektronicky do 17. 5. 2024 do 12:00 na mailovou adresu andrea.cerna.kcr@vse.cz.

 • Autor: PR FMV
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: