Volby do Akademického senátu VŠE /5.5./ – výsledky

Vyhlášení řádných voleb do Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze na Fakultě mezinárodních vztahů (FMV)

(se začátkem funkčního období 13. 6. 2021 a koncem funkčního období 12. 6. 2024)

Akademický senát FMV Vysoké školy ekonomické v Praze svým usnesením ze dne 15. dubna 2021 stanovuje, v souladu s čl. 3 odst. 5 Volebního řádu Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze:

termín voleb:       středa 5. května 2021

čas voleb:              10:00 až 16:00

Volby budou probíhat elektronicky v InSIS.

Volby proběhnou ve volebním obvodu akademických pracovníků působících na FMV a ve volebním obvodu studentů zapsaných na FMV.

Přehled všech kandidátů a volební programy najdete na intranetu studentů FMV.

Volby do Akademického senátu VŠE /5.5./ – výsledky