Unikátní šetření na pražských kolejích odhalí plýtvání potravinami mezi studenty

V rámci projektu Technologické agentury České republiky (TAČR) s názvem “Podpora změny behaviorálních vzorců generace Z a návrh intervencí k prevenci plýtvání potravinami včetně hodnocení jejich impaktu” (TQ01000183) proběhlo v březnu 2024 důkladné deníkové šetření. Toto šetření se uskutečnilo na pražských vysokoškolských kolejích Blanice a Vltava a zúčastnilo se ho 36 studentek a studentů generace Z.

Účastníci šetření se zaměřili na vážení a zaznamenávání množství potravin, které během měsíce vyplýtvali. Kromě toho, že si vedli „plýtvací“ deníky, posílali také týdně fotografie vyplýtvaných potravin. V případě, že v daném týdnu nedošlo k plýtvání, dokumentovali svůj úspěch fotografií prázdného talíře.

Cílem šetření bylo zjistit, jaké množství potravin se vyplýtvalo mezi studenty bydlícími na kolejích. Výsledky tohoto šetření budou po zpracování uveřejněny a očekává se, že poskytnou cenné informace pro další kroky v boji proti plýtvání potravinami. Cenné bude rovněž porovnání s analýzou skutečně vyhozeného odpadu z těchto kolejí v tomto období.

Sponzorské odměny studenty potěšily

Studenti, kteří se zúčastnili šetření, byli mile překvapeni odměnami od sponzorů. Ty byly skutečně velkolepé a zahrnovaly poukázky do obchodů Albert a Kaufland v hodnotě 500 Kč, energetický balíček na zkouškové od Albertu v hodnotě 1000 Kč a Kaufland balíček na semestr. Navíc byl mezi odměnami i balíček od společnosti Nestlé. Pro hravou generaci byla připravena i soutěž, tři šťastní výherci si odnesli poukázku do Alzy v hodnotě 3000 Kč, další čtyři power banku a pět respondentů, kteří kompletně dokončili výzkum, již poslouchá muziku či podcasty pomocí bezdrátových sluchátek.

Tato iniciativa nejenže podporuje vědecký výzkum, ale také motivuje studenty k zamyšlení nad vlastní spotřebou a přístupem k potravinám. Díky štědrým odměnám od sponzorů, kterými jsou v abecedním pořadí Albert, Alza, Kaufland a Nestlé, se projekt setkal s pozitivním přijetím a aktivní účastí studentů.

O projektu TAČR

Projekt TAČR “Podpora změny behaviorálních vzorců generace Z a návrh intervencí k prevenci plýtvání potravinami včetně hodnocení jejich impaktu” je zaměřen na zkoumání a ovlivňování chování mladé generace ve vztahu k plýtvání potravinami. S ohledem na rostoucí problém plýtvání potravinami je tento projekt klíčovým krokem k nalezení efektivních řešení, která by mohla vést k významné změně v chování a postojích.

Hlavním řešitelem projektu je Mendelova univerzita v Brně, na projektu dále spolupracují Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Inesan, Green Solution a Zachraň jídlo. Aplikačním garantem je Ministerstvo životního prostředí, na diseminaci výsledků projektu budou spolupracovat Ministerstvo zemědělství a Jihomoravský kraj. Na projektu dále spolupracují Svaz obchodu a cestovního ruchu, Česká federace potravinových bank, Recyklohraní, Nadační fond Albert a Tesco Stores. Za Katedru mezinárodního podnikání se zapojili kolegové Ing. Alena Filipová, Ph.D., Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D., Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. a Ing. Jiří Zeman, Ph.D.

Ing. Alena Filipová, Ph.D.

Ing. Alena Filipová, Ph.D.

Ing. Alena Filipová, Ph.D., působí na Vysoké škole ekonomické v Praze od roku 1994. Po odborné stránce se specializuje na oblast mezinárodního managementu a retailingu, regulace maloobchodního trhu, společenské odpovědnosti firem a trvalé udržitelnosti (zejména food waste), e-commerce a online marketingu. Jako vědecká pracovnice se podílela na řešení výzkumného záměru Fakulty mezinárodních vztahů Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti. Podílí se na smluvním výzkumu pro Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a na smluvním výzkumu pro Česko-Slovenskou iniciativu ECR, člena mezinárodní sítě ECR Community. Spolupracuje s firemní praxí nejen v rámci výzkumných aktivit, ale i při výměně informací a tvorbě tzv. best practices. Aktuálně je členkou pracovní skupiny „Maloobchod se zaměřením na E-commerce a internetový marketing v projektu Kompetence 4.0“, která se zabývá definováním nových kompetencí pro oblast vzdělávání. Čtyři roky vedla Katedru obchodního podnikání a komerčních komunikací, rovněž několik let byla členkou Akademického senátu fakulty.

Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D.,

Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D.,

Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D., působí na Vysoké škole ekonomické v Praze jako odborný asistent od roku 2015. Po odborné stránce se specializuje na oblast retailingu, retail marketingu a retail managementu, problematiku regulace maloobchodního trhu, společenské odpovědnosti firem a trvalé udržitelnosti se zaměřením na food waste. Jako doktorandka se podílela na řešení výzkumného záměru Fakulty mezinárodních vztahů Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti. Podílí se na smluvním výzkumu pro Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a na smluvním výzkumu pro Česko-Slovenskou iniciativu ECR, člena mezinárodní sítě ECR Community. V praxi se zaměřuje na neziskový sektor, působila jako finanční a projektový manažer a fundraiser v NNO, dobrovolnicky se angažuje ve finančním a ekonomickém poradenství jakož i fundraisingu několika neziskových organizací.

Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D.

Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D.

Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D., působí od roku 2015 na Vysoké škole ekonomické v Praze, přičemž od roku 2018 na plný pracovní úvazek. Před nástupem na univerzitu působil jako obchodní referent a Sales Engineer ve společnostech ŽDB Drátovna a Mitsubishi Electric Europe. Zaměřuje se na problematiku chování spotřebitele, retailingu a sociálního a udržitelného podnikání, které se věnuje ve výzkumu i ve výuce v českých a anglických programech. Působil a působí jako hostující profesor na partnerských universitách v zahraničí (USA, Čína, Francie, Itálie, Izrael, Rakousko, Německo, Španělsko, Švédsko). Vede kvalifikační práce zaměřené na problematiku chování spotřebitele v různých aplikacích a na problematiku sociálního a udržitelného podnikání.

Ing. Jiří Zeman, Ph.D.

Ing. Jiří Zeman, Ph.D.

Ing. Jiří Zeman, Ph.D., působí na Vysoké škole ekonomické v Praze od roku 1993. Postupně zastával pozice lektora, asistenta a odborného asistenta. Po odborné stránce se specializuje na oblast retailingu a retail marketingu, problematiky ochrany spotřebitele, regulace maloobchodního trhu, společenské odpovědnosti firem a trvalé udržitelnosti, jakož i problematiky food waste. Jako vědecký pracovník se podílel na řešení výzkumného záměru Fakulty mezinárodních vztahů Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti. Podílí se na smluvním výzkumu pro Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a na smluvním výzkumu pro Česko-Slovenskou iniciativu ECR, člena mezinárodní sítě ECR Community. Od roku 2000 do roku 2012 působil ve funkci proděkana pro pedagogickou činnost Fakulty mezinárodních vztahů. Z pozice této funkce se významně podílel na získání první akreditace typu double degree v České republice pro obor Economics of Globalization and European Integration, stejně tak jako první prestižní mezinárodní akreditace EPAS. Působil jako člen Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (ve funkci tajemníka) a jako člen Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze (ve funkci předsedy legislativní komise). Je držitelem zlaté pamětní medaile fakulty, udělené po souhlasu Akademického senátu fakulty mezinárodních vztahů v souladu se Statutem fakulty.

Unikátní šetření na pražských kolejích odhalí plýtvání potravinami mezi studenty
  • Autor: PR FMV
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: