Slavnostní předávaní certifikátů absolventům přípravného kurzu na kariéru v EU

V pondělí 10. června se ve Vlasteneckém sále Karolina setkali další úspěšní absolventi a absolventky kurzu Příprava na kariéru v institucích EU, kteří díky němu posílili svou šanci na rozvoj kariéry také na celoevropské úrovni.

Inovativní kurz, na bázi spolupráce Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické v Praze, připravuje účastníky na výběrová řízení tak, aby získali zajímavou pracovní pozici v institucích EU. Hlavním cílem kurzu je posílit postavení Čechů v institucích EU.

V institucích EU je stále méně Čechů ve srovnání s počtem, na který by Česká republika měla mít nárok. V rámci modulové výuky je kurz koncipován jako příprava na výběrová řízení na pozice do institucí EU, které organizuje úřad EPSO (European Personnel Selection Office) na pozice generalistů (AD Generalists) i specialistů (AD Specialists).

Lektoři přípravného kurzu se neopírají jen o své teoretické znalosti, ale účastníkům předávají také praktické zkušenosti, které shromažďují tak, že sami se pravidelně účastní nových formátů výběrových řízení vypisovaných úřadem EPSO (European Personnel Selection Office), který odpovídá za rekrutování budoucích úředníků do hlavních orgánů a institucí EU.

Slavnostní předávaní certifikátů absolventům přípravného kurzu na kariéru v EU
  • Autor: PR FMV
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: