SKOK se již podruhé podílel na organizaci mezinárodní soutěže High School Business Challenge!

Studentský Klub Obchodu a Konkurenceschopnosti se i letos společně se spolky z ostatních zemí Visegrádské čtyřky podílel na organizaci soutěže pro středoškoláky High School Business Challenge.  Jedná se o největší na business zaměřenou soutěž ve střední a východní Evropě, která pro mladé a nadané žáky představuje vynikající příležitost otestovat své znalosti ze světa businessu a získat cenné zkušenosti a kontakty, které jistě využijí ve svém budoucím kariérním životě. 

Soutěž High School Business Challenge letos získala záštitu Velvyslanectví České republiky ve Varšavě a zapojilo se do ní celkem 1750 žáků středních škol a gymnázií. Na národní úrovni soutěž proběhla ve 3 kolech, během nichž výkony soutěžících hodnotili odborníci z Fakulty mezinárodních vztahů, kapacity z oblasti businessu a jednotlivci ze SKOKu.  

Druhý mezinárodní ročník byl zakončen ve dnech 6. až 8. července mezinárodním finále ve Varšavě, v rámci něhož se proti sobě utkaly čtyři nejúspěšnější týmy, z každé spoluorganizátorské země vítěz na národní úrovni.  

Úkolem soutěžících bylo vyřešit zapeklité případové studie zaměřené na oblast podnikání v mezinárodním prostředí a jejich výstupy odprezentovat před porotou složenou z odborníků ze všech zastoupených států. Za Českou republiku v porotě zasedl proděkan pro pedagogickou činnost Mgr. Ing. Daniel Houska, PhD. Předmětem hodnocení bylo kromě schopností aplikovat teoretické znalosti do praxe a věcně argumentovat také originální přístup k řešení a prezentační dovednosti.  

Mezinárodního finále se zúčastnili i spoluorganizátoři ze SKOKu, pro které tato příležitost byla po týdnech strávených přípravami velkou odměnou. Organizace soutěže, stejně jako komunikace s týmy z ostatních zemí pro ně byly velkým přínosem.  

Jak soutěž hodnotí vítězové 2. mezinárodního ročníku? 

 

Velké díky patří především koordinátorce soutěže pro Českou republiku Emě Márii Palenčárové a celému organizátorskému týmu, díky nimž letošní ročník bylo možné uspořádat: Kateřina Linhartová, Kateřina Valečková, Lucie Pokorná, Hana Podlesná, Nicol Laurinová, Klára Urbanová, Tereza Kaczorová, Ivana Toporcerová, Aleksandra Parshina, Ondřej Svoboda, Klára Grusová, Barbora Vechterová a Pavla Bačinová. Díky patří i celé FMV za podporu při organizaci tohoto ročníků. 

SKOK se již podruhé podílel na organizaci mezinárodní soutěže High School Business Challenge!