Rozhovor s doc. Stuchlíkovou – pedagožkou roku 2022

VŠE v rámci závěru Akademického fóra 1. března 2023 ocenila vyhlásila ocenění Pedagog roku – jeden za každou fakultu. Pedagožkou roku 2022 za Fakultu mezinárodních vztahů se stala doc. Ing. Zuzana Stuchlíková Ph. D. z Katedry mezinárodních ekonomických vztahů.

doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.

doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.

Doc. Stuchlíková působí na FMV jako docentka Katedry mezinárodních ekonomických vztahů a ředitelka Centra asijských studií na VŠE. Garantuje a vyučuje magisterský předmět Regionální trhy v globální perspektivě a kurzy v rámci vedlejší specializace Čínská studia a Ekonomická diplomacie. Kromě japonské a čínské ekonomiky se věnuje také vybraným trendům mezinárodních ekonomických vztahů (regionální ekonomická integrace, technologický rozvoj, stárnutí populace). Byla členkou řešitelského týmu projektu TA ČR s názvem Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn.

Čím si myslíte, že jste si ocenění konkrétně zasloužila?

V prvé řadě jsem za něj moc ráda a vděčná. Pěvně doufám, že je to dáno hlavně dlouhodobou a intenzívní péčí o kurzy, které moc ráda učím. Jedna milá absolventka mi psala, že „je poznat, když to děláte srdcem“ – takže jsem ráda, že i toto studenti v mých hodinách cítí.

Nastal nějaký rozdíl v přístupu k výuce mezi oceněním Pedagog roku, které jste získala v roce 2019 a oceněním za rok 2022? Změnilo se za tu dobu něco?

Byť jde o relativně krátkou dobu, z pohledu výuky se toho změnilo mnoho. Zjistili jsme, jaké to je učit online i pod tlakem mnoha nepříznivých vnějších okolností. Myslím, že já i mí kolegové na Katedře mezinárodních vztahů na FMV jsem díky tomu odolnější a otevřenější dalším změnám a výzvám ve výuce. Jednou takovou je nepochybně aktuální přesun kurzů i do LMS Moodle. 

Jak budete vést výuku v příštích semestrech? Čekají studenty nějaké změny?

Budu pokračovat především s úpravami a laděním kurzů, které mám již přesunuté do Moodlu. Zdaleka nejde jen o využití nového výukového systému, je třeba mu přizpůsobit i řadu aktivit a hodnocení v kurzech, což se bude promítat např. i v potřebě reakreditace sylabů v následujících semestrech. 

Je pro vás toto ocenění spíše závazkem nebo doceněním?

Ocenění pana rektora je určitě obojím – je milým, explicitním a hmatatelným doceněním dlouhodobé snahy učitele o kvalitní a zajímavou výuku. I když učitel pravidelně vidí příznivé „známky“ ve studentských anketách v InSIS, jsou to stále jen čísla, velmi zkratkovitá, která příliš dlouho duši nezahřejí. Na ocenění pana rektora ale jen tak snadno nezapomenete! Závazkem je proto, že motivuje k dalším posunům a možná i zvyšuje očekávání některých studentů. 

Rozhovor s doc. Stuchlíkovou – pedagožkou roku 2022