Nicole Grmelová jmenována profesorkou obchodního práva!

Velká aula Karolina Univerzity Karlovy se ve čtvrtek 13. června 2024 stala dějištěm slavnostního předání jmenovacích dekretů novým profesorkám a profesorům. Ty na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol (a tentokrát i vědecké rady Univerzity obrany) jmenoval prezident ČR, Petr Pavel. A právě z rukou prezidenta republiky, Petra Pavla, a Mikuláše Beka, ministra školství, mládeže a tělovýchovy, je převzalo celkem sedmdesát pět osobností.

Jsme neskutečně hrdí, že mezi nimi nechyběla ani vedoucí Katedry podnikového a evropského práva, paní profesorka Nicole Grmelová!


Při této příležitosti nám paní profesorka poskytla krátký rozhovor. Přečtěte si, co ji přivedlo k akademické kariérě, na čem nyní pracuje a co by doporučila začínajícím výzkumníkům.

Jaká byla vaše cesta k akademické kariéře a co vás motivovalo stát se profesorkou?
Akademickou kariéru mám v genech. Oba rodiče byli docenty na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se zaměřovali na anglickou a americkou literaturu. Přesto, že jsem působila čtyři a půl roku jako právnička-lingvistka v Evropském parlamentu v Bruselu, i přes výrazně vyšší plat mě práce úředníka nenaplňovala. Toté lze říct o předchozí praxi advokátní koncipientky. Po návratu z Bruselu jsem absolvovala doktorské studium na naší katedře. Pro účely prodloužení akreditací byla potřeba, aby katedra měla mladšího docenta a poté i mladšího profesora, takže to byla hlavní motivace absolvovat celý proces spojený s řadou publikací a výzkumných úkolů.

Můžete nám sdělit více o vašem výzkumném zaměření a jaké jsou hlavní cíle vašeho výzkumu?
V poslední době se zabývám zejména obchodně-právními aspekty potravinového práva, kterému se v České republice systematicky nikdo nevěnuje. V této oblasti máme podaný také návrh na grant Horizon, který se zaměřuje na právní překážky uvádění na trh alternativních proteinů (např. jedlý hmyz, řasy), což odpovídá současným trednům prohlubování udržitelnosti ve výrobě a distribuci potravin. Jsem zahraniční korespodentkou časopisu European Food and Feed Law Review.
Další větev výzkumu se týká diseminace českého obchodního práva ve španělsky a francouzsky mluvícím prostředí skrz frankofonní výzkumnou skupinu GRERCA. Pravidelně přispívám do monografií této výzkumné skupiny v oblasti rekodifikace soukromého práva v Evropě.

Jsou nějaké konkrétní projekty nebo iniciativy, na kterých byste chtěli pracovat?
Již jsem zmínila podaný návrh na řešení projektu Horizon. Kromě toho uvažuji o napsání monografie zaměřené na Potravinové právo EU a ČR, kterou dlouhodobě poptává vydavatelství C.H.Beck, ale zatím na ni nebyl čas.

Jaké kurzy vyučujete a v čem jsou pro studenty přínosné?
Nejvíce studentů mě zná z přednášek v kurzu práva mezinárodního obchodu. Učím ale také základní kurz úvodu do práva v angličtině pro zahraniční studenty. Na našem navazujícím magisterském programu „Podnikání a právo“ učím evropské obchodní právo a část srovnávacího obchodního práva věnovanou španělskému právu, protože jsem omylem vystudovala práva i ve Španělsku. Pro absolventy VŠE a veřejnost navíc nabízíme exekutivní kurz Přípravy na kariéru v institucích EU, kde využívám své „insider experience“ z působení v Evropském parlamentu k předávání tipů a triků na úspěšné absolvování úřednických testů do EU. Studenti považují právě toto zkušenost s prací v EU za mimořádně přínosnou.

Máte nějaké rady nebo doporučení pro studenty, kteří se chtějí věnovat akademické dráze?
Myslím, že akademická dráha vyžaduje zejména přesvědčení o tom, že jde o práci, která dává smysl. Není to práce, kterou by si člověk zvolil, aby zbohatnul. To platí obzvlášť pro právníky, když už absolvent práv se třemi jazyky standardně dostane jako advokátní koncipient nabídku na nástupní plat 100 tisíc korun měsíčně. Tomu nemůže akademická sféra konkurovat, ani když se někomu po 20 letech aktivního působobní na VŠ podaří dosáhnout titulu profesora. V akademii mě baví zejména tvůrčí činnost: možnost vytváření nových projektů, nových kurzů, práce s mladými lidmi, i když nastupující digitalizace nás od ní často odvádí k práci s počítačem, ale věřím, že nás digitalizace úplně nezničí 🙂 (K tomu nutno dodat, že jsem technický antitalent a donedávna jsem si bez problémů vystačila s tlačítkovým telefonem.)


prof. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.

prof. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.

Vedoucí Katedry podnikového a evropského práva. Působí na katedře od roku 2002. Absolvovala PF UK v Praze (Mgr., JUDr.) a PF Univerzity v Sevillii (Lda.). Titul Ph.D. a doc. získala na FMV VŠE v Praze. V letech 2004 až 2008 působila jako právník-lingvista v Evropském parlamentu. V letech 2009 až 2012 externě spolupracovala se Soudním dvorem EU jako právník-lingvista. Vyučuje zejména předměty v oboru práva a institucí EU v češtině, angličtině a španělštině.

Nicole Grmelová jmenována profesorkou obchodního práva!
  • Autor: PR FMV
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: