Nabídka mezinárodní zkušenosti – Business projekt s univerzitou Fontys (22F414)

Fakulta mezinárodních vztahů opětovně připravila pro svoje studenty ve spolupráci s partnerskou školou z Nizozemí (Fontys University of Applied Sciences) kurz, jenž spočívá ve zpracování business projektu v rámci mezinárodního týmu. Zájemci o jedinečnou zkušenost a získání 6 ECTS do „mobility window“ se již mohou přihlásit.

Projekt je založen na vytvoření pětičlenných studentských týmů, jež budou složeny ze studentů FMV, Fontys a dalších univerzit z Walesu, Belgie, Francie, Dánska a Portugalska. Ty pod vedením mentora zpracují business projekt. Jeho přesné zadání (předběžné téma projektu je „Decent work and economic growth“) proběhne v období 16. – 18. března 2020 v Eindhovenu a závěrečná prezentace s vyhodnocením se uskuteční v průběhu dubna na půdě VŠE. V mezidobí budou členové týmu komunikovat mezi sebou elektronickou cestou (tedy bez potřeby dalšího cestování). FMV přispěje studentům na cestu a ubytování v Eindhovenu.

Kurz je zařazen do skupiny předmětů hV pro navazující magisterské programy Mezinárodní obchod, Evropská integrace, Cestovní ruch a Podnikání a právo.

Pokud Vás tato nabídka zaujala, kontaktujte, prosím, Ing. Přemysla Průšu, Ph.D. přes email: prusa@vse.cz.

Zápis bude proveden na začátku semestru ručně (není tedy třeba registrace).