Korporátní udržitelnost (ESG) a její reporting v EU – v branži revoluce, na FMV již v nabídce vzdělávání

Evropská unie se dnešním dnem (28.11.) stává globálním lídrem pro oblast reportingu korporátní udržitelnosti (ESG). Stalo se tak přijetím směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (Corporate Sustainability Reporting Directive) Radou EU, čímž je legislativní proces na evropské úrovni dokončen. Na tomto základě podniky začnou již v r. 2025 reportovat o ESG.

Tento kurz je ve světovém měřítku zcela unikátní tím, že již nyní plně traktuje plánované evropské standardy pro ESG reporting a návaznosti na oblast udržitelného financování (sustainable finance). Naši budoucí absolventi tak budou v době, v níž budou vstupovat na trh práce, plně vybaveni potřebnými znalostmi a dovednostmi pro oblast ESG a budou mít velkou konkurenční výhodu před ostatními. Již nyní lze pozorovat, že po takových absolventech začíná být velká poptávka,“ doplňuje děkan.

Pokročilá verze kurzu bude od r. 2024 též zařazena v nabídce exekutivního vzdělávání (tzv. microcredential) pro profesionály.

Kurz je v současnosti nabízen v rámci vedlejší specializace „Compliance, Risk and Governance“ vyučované v anglickém jazyce, viz odkaz.