Jak komunikovat EU. Projekt TAČR pro české předsednictví v Radě EU.

Od 1.2. do 30.6. 2022 řešil tým odborníků z FMV VŠE, VŠB-TU Ostrava a agentury Median projekt Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2 s názvem Regionální rozměr komunikace předsednictví (CZ PRES 2022) a spolupráce se školami.

Projekt byl rozdělen na přípravu dílčích analýz, které tvoří výzkumnou zprávu, doporučeních pro komunikační strategii (specificky zaměřených na jednotlivé kraje, významná témata a aktéry v nich) a realizaci vzdělávacích modulů včetně podpůrných materiálů pro různé věkové skupiny obyvatel ČR.

„Projekt byl časově náročný, obsahoval několik dimenzí, které bylo nutné pokrýt. Vytvářeli jsme analýzy témat a specifik regionů. Mapovali jsme vhodné způsoby komunikace evropských témat. Pro celý tým bylo výzvou připravit opravdu relevantní doporučení pro CZPRES2022 v regionech a pro spolupráci se školami. Nejnáročnější byla ale příprava vzdělávacích modulů, které se nakonec dle mého názor velice vydařily. Věřím, že pomůžou při komunikaci evropských záležitostí směrem k veřejnosti, a to nejen v čase předsednictví“ uvedla o projektu vedoucí týmu dr. Kateřina Kočí z Katedry mezinárodních studií a diplomacie.

Vzdělávací moduly se věnují otázkám fungování institucí, postavení EU ve světe, vnitřnímu trhu, měnové unii a zelené či digitální transformaci. Ve videích vystupují například místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, bývalá viceguvernérka Národní banky Slovenska Helena Kohútiková, starosta obce Dolní Studénky Radim Sršeň nebo ředitelé či majitelé firem Grund, Hutira, ELKO-EP, Linet a další zajímavé osobnosti.

Videa zpracovala Katedra multimédií VŠE.

Vzdělávací moduly jsou dostupné také na Youtube kanálu webového portálu Euroskop.

1. Rozhodovací proces v EU a role předsedající země

2. Vnější bezpečnost a postavení EU ve světě

3. Vnitřní trh EU

4. Hospodářská a měnová unie

5. Podpora EU v rozvoji Česka

6. Zelená transformace v EU a ČR

7. Digitální trasnformace EU a ČR

Jak komunikovat EU. Projekt TAČR pro české předsednictví v Radě EU.