FMV mimořádně přechází na online výuku

V návaznosti na Mimořádná opatření VŠE v souvislosti s pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR platná od 11. 3. 2020 přešla Fakulta mezinárodních vztahů na online výuku s využitím platformy Microsoft Teams.

Naším cílem je výuku v maximální možné míře nahradit, a to s využitím moderních komunikačních prostředků, jako jsou přednášky přenášené online s pomocí Teams, řízené samostudium, zpětná vazba online k odevzdávaným pracím, konzultace online. Všichni zaměstnanci fakulty udělají maximum, abychom nastalou situaci zvládli při zachování potřebných standardů kvality výuky,“ říká děkan FMV doc. Josef Taušer.

Ve středu 11. 3. a ve čtvrtek 12. 3. probíhala příprava, zkoušky a školení zaměstnanců a od pátku 13. 3. jsou přednášky nahrazovány online přenosy přes Teams. Online přednášky jsou organizovány v době jejich konání dle řádného rozvrhu a je možno promítat prezentaci, sdílet obsah plochy nebo psát dotazy.

FMV mimořádně přechází na online výuku