Dvě nové docentky Fakulty mezinárodních vztahů

Na zasedání Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze, která se konala 21. listopadu 2023, předal rektor doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. docentské dekrety dvě novým docentkám Fakulty mezinárodních vztahů.

Doc. Ing. Květa Olšanová, Ph.D., z Katedry mezinárodního podnikání Fakulty mezinárodních vztahů VŠE, obhájila habilitační práci na téma „Specifika marketingu luxusních značek“ na VR Fakulty mezinárodních vztahů dne 4. října 2023.  Byla jmenována docentkou pro obor Mezinárodní ekonomické vztahy s účinností od 1. listopadu 2023.

Doc. Ing. Jana Peterková, Ph.D., z Katedry mezinárodních studií a diplomacie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE, obhájila habilitační práci na téma „Péče o dobré jméno země“ na VR Fakulty mezinárodních vztahů dne 4. října 2023.  Byla jmenována docentkou pro obor Mezinárodní politické vztahy s účinností od 1. listopadu 2023.